Përmbajtja
1. Fillimi i frymëzimit hyjnor 1. Si i filloi Muhamedit a.s. ardhja e Frymëzimit Hyjnor dhe Fjala e Allahut të Madhëruar e të Lartësuar: "Vërtet, Ne të kemi frymëzuar ty (Muhamed) siç frymëzuam Nuhun dhe pejgamberët pas tij ..." (Kuran, 4:163) 2. Besimi 1. Fjala e Pejgamberit a.s.: "Islami është ndërtuar mbi pesë parime bazë" 2. Veprat e imanit 3. Musliman është ai që nuk u sjell dëm muslimanëve as me gjuhën e as me dorën e tij 4. Islami i kujt është më i miri? 5. Të ushqesh të tjerët është pjesë e Islamit 6. Prej imanit është edhe të duash për vëllanë tënd (të fesë, muslimanin) atë që dëshiron për vetveten 7. Dashuria për të Dërguarin (Muhamed) a.s. është pjesë e imanit 8. Ëmbëlsia dhe kënaqësia e imanit 9. Dashuria për ensarët është tregues i imanit 10. Pjesë e fesë është edhe ikja nga fitnet (vështirësitë në përmbushjen e detyrave të fesë, sprovat etj.) 11. Thënia e Pejgamberit a.s.: "Unë e njoh Allahun më mirë se ju të gjithë" 12. Shkallët e vlerësimit të besimtarëve do të jenë sipas veprave të mira të kryera prej tyre 13. Fjala e Allahut: "... Por në qoftë se ata pendohen, i kryejnë rregullisht faljet e përcaktuara ditore dhe japin zekatin, atëherë ua lini rrugën të lirë. ..." (Kuran, 9:5) 14. Kush thotë që besimi, në të vërtetë, është veprimi 15. Në qoftë se dikush nuk e përqafon me të vërtetë Islamin, por sillet ashtu nga detyrimi apo nga frika se po e vrasin 16. Mosmirënjohja ndaj bashkëshortit dhe mohimi më i vogël 17. Gjynahet janë cilësi e kohës së padijes (paraislame) dhe gjynahqari nuk quhet femohues kur bën vepra të dënueshme (gjynahe), por vetëm kur bën shirk (i bën shok Allahut) 18. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Dhe në qoftë se dy grupe besimtarësh bien në luftë, atëherë vendosni paqe mes tyre." (Kuran, 49:9) 19. Dhulmi (padrejtësia) është në shkallë të ndryshme, një lloj është më i lartë apo më i lehtë se një tjetër 20. Shenjat treguese të hipokritit (dyfytyrëshit) 21. Falja e namazit të natës në Natën e Kadrit është pjesë nga imani 22. Xhihadi (Lufta e për Çështjen e Allahut) është pjesë e imanit 23. Falja namaz nafile (vullnetar përtej namazeve të detyruara) gjatë netëve të Ramazanit është pjesë e besimit 24. Agjërimi i Ramazanit (sipas mësimeve të Islamit me çiltersi dhe bindje) duke shpresuar shpërblimet vetëm prej Allahut, është pjesë e besimit 25. Feja është e lehtë 26. Falja e namazit është pjesë e besimit 27. (Çfarë thuhet) për epërsinë e një njeriu, i cili përqafon Islamin sinqerisht 28. Veprat e fesë më të dashura për Allahun janë ato që kryhen gjithnjë e paprerë 29. Besimi shtohet dhe pakësohet 30. Dhënia e zekatit është pjesë e Islamit 31. Shoqërimi i Xhenazeve (deri në varreza) është pjesë e besimit 32. Frika që ka besimtari nga humbja e shpërblimeve të punëve të mira pa e kuptuar 33. Pyetjet e Xhibrilit a.s. për Pejgamberin a.s. në lidhje me imanin, islamin dhe ihsanin (përsosurinë në adhurim) 34. Vlera e atij njeriu që heq dorë nga çdo gjë e dyshimtë për hir të fesë së tij 35. Dhënia e një të pestës së plaçkës së luftës për çështjen e Allahut, është pjesë e besimit 36. Çfarë thuhet për fjalën: "Shpërblimi i veprave varet nga qëllimi..." 37. Thënia e Pejgamberit a.s.: "Feja është të jesh i vërtetë... me Allahun, me të Dërguarin e Tij, me udhëheqësit e muslimanëve dhe me të gjithë muslimanët 3. Dituria 1. Epërsia dhe vlera e diturisë 2. Ai që e ngre zërin në përçimin dhe njoftimin e dijes 3. Imami u bën pyetje shokëve të tij për të provuar sa dije kanë ata 4. Thënia përmendësh, leximi dhe paraqitja e diçkaje para një dijetari 5. Fjala e Pejgamberit a.s.: "Ndodh që një njeri i cili merr një dije tërthorazi prej dikujt, të mund ta kuptojë dhe ta ngërthejë atë më mirë sesa ai që e ka dëgjuar drejtpërdrejtë nga burimi." 6. Pejgamberi a.s. gjithnjë kujdesej për njerëzit në këshillat dhe mësimet e tij, duke zgjedhur kohën e përshtatshme që ata të mos mërziteshin e të mos largoheshin 7. Nëse Allahu ia do të mirën dikujt, e bën atë që të kuptojë e të ngërthejë fenë (Kuranin dhe Sunetin) 8. Vlera e kuptimit dhe e përvetësimit të dijes 9. Dëshira për të qenë si ai që ka dije dhe hikmet (urtësi e mençuri, dituri të Kuranit dhe të Sunetit të Pejgamberit a.s.) 10. Fjala (Lutja) e Pejgamberit a.s. për Ibn Abbasin r.a.: 'O Allah! Dhuroji atij dijen e Librit (Kuranit)!" 11. Në çfarë moshe mund të dëgjohet i vogli (apo kur mund të pranohet citimi i hadithit nga një i ri) 12. Vlera e atij i cili mëson dije (Islami duke u bërë dijetar u shquar) dhe ua mëson atë edhe të tjerëve 13. Çfarë fhuhet në lidhje me (pakësimin dhe) zhdukjen e dijes (fetare) dhe shfaqja e përhapja e padijes (fetare) 14. Vlera e diturisë (fetare) 15. Ai që jep gjykim për çështje feje duke qëndruar hipur në ndonjë kafshë apo në ndonjë gjë tjetër 16. Ai që jep gjykim për çështje të fesë, duke bërë shenjë me kokë dhe me dorë 17. Të udhëtosh për të kërkuar përgjigje për një çështje të paqartë e të pasigurt dhe t'ia mësosh atë çështje familjes 18. Vendosja e detyrës për të mësuar me radhë dituri (fetare) 19. Zemërimi gjatë ligjëratës fetare dhe mësimdhënies në qoftë se shihet diçka e urryer 20. Përsëritja e fjalës tri herë në mënyrë që të mund të kuptohet nga të tjerët 21. Një njeri që i mëson fenë skllaves dhe familjes së tij 22. Shpjogimi dhe mësimi i diturisë tetare për gratë nga imami (prijësi i fesë dhe udhëheqësi i vendit) 23. Etja për të mësuar hadithin 24. Si do të ikë e si do të merret dituria fetare 25. A duhet të përcaktohet ditë e veçantë për gratë për t'u mësuar atyre dijen e fesë? 26. Kush dëgjon diçko (por nuk e kupton), pastaj pyet përsëri derisa ta kuptojë çështjen plotësisht 27. Të pranishmit (në grumbullimet fetare) t'ua përcjellin dijen atyre që nuk gjenden aty 28. Gjynahu i madh i atij gënjen rreth Pejgamberit a.s. 29. Shkrimi i diturisë 30. Mësimi i diturisë dhe mbajtja e ligjëratave fetare natën 31. Të flasësh për dituri fetare natën 32. Ç'thuhet për mësimin përmendësh dhe ruajtjen e dijes fetare 33. Heshtja dhe qetësia në dëgjimin e dijetarëve 34. Çfarë është mirë të thotë një dijetar (i fesë), kur e pyesin se kush është njeriu më i ditur? 35. Kushdo që, duke qëndruar në këmbë, pyet për diçka një dijetar fetar të ulur diku 36. Fjala e Allahut të Lartësuar: "..'.ndërsa juve (o njerëz) nukju është dhënë, përveçse pak dituri" (Kuran, 17:85) 37. Ai që zgjedh për t'u dhënë mësime të dijes së fesë disa njerëzve përmbi disa të tjerëve, nga frika se të tjerët mbase nuk do ta kuptojnë atë 38. Çfarë thuhet në lidhje me turpin në nxënien e dijes së fesë 39. Kur dikush ka turp (të pyesë për diçka) dhe i kërkon dikujt tjetër të pyesë për të 40. Mësimi i dijes fetare dhe dhënia e gjykimit për çështjet e fesë në xhami 41. Ai që jep përgjigje për më shumë se sa është pyetur 4. Avdesi 1. Nuk pranohet namazi pa u pastruar 2. Vlera dhe epërsia e avdesit 3. Nuk rimerret avdes, nëse je në mëdyshje, derisa të jesh i sigurt (se avdesi të është prishur) 4. Lehtësimi në marrjen e avdesit 5. Plotësimi (ose përsosja) e avdesit 6. Larja o fytyrës me dy duart me një grusht ujë 7. Çfarë duhet të thuhet para se të hyhet në banjë 8. Vendosja e ujit në banjo (për t'u larë pas kryerjes së nevojës) 9. Nuk duhet të kthehemi nga Kibla kur kryejmë nevojën e vogël ose të madhe 10. Dalja jashtë ulur mbi dy tulla ose gurë 11. Dalja e grave përjashta për të kryer nevojën 12. Pastrimi me ujë pas kryerjes së nevojës 13. Mbajtja me vete e bastunit dhe e ujit për t'u larë pas kryerjes së nevojës 14. Është e ndaluar të përdoret dora e djathtë për t'u pastruar pas kryerjes se nevojës 15. Pastrimi me gurë pas kryerjes së nevojës (në mungesë të ujit) 16. Mos përdorni bojgë për t'u pastruar pas kryerjes së nevojës (në mungesë të ujit) 17. Larja vetëm një herë e pjesëve të trupit të caktuara për avdes 18. Larja nga dy herë e pjesëve të caktuara të trupit për avdes 19. Larja nga tri herë e pjesëve të caktuara të trupit për avdes 20. Pastrimi i hundëve duke thithur ujë dhe duke i shfryrë gjatë marrjes avdes 21. Pastrimi i vendeve të nevojës (në mungesë të ujit) me numër tek gurësh 22. Larja e këmbëve kur kemi veshur këpucë mosmarrja e mes'hut mbi këpucë 23. Gjatë marrjes së avdesit ose të guslit, duhet të fillohet nga e djathta 24. Të kërkosh ujë për avdes, kur ka hyrë koha për faljen e namazit 25. Çfarë thuhet për ujin me të cilin dikush ka larë flokët 26. Rasi kur qeni pi nga ena e dikujt 27. Kush nuk e sheh të arsyeshme ta përsërisë avdesin, përveç kur i prishet 28. (Ç'thuhet për atë) njeri i cili ndihmon shokun e vet për të marrë avdes (duke i shtënë ujë atij) 29. Çfarë thuhet për këndimin e Kuranit ose për veprime të tjera kur të prishet avdesi 30. Fërkimi i të gjithë kokës me duar të lagura (mes'h) 31. Përdorimi i ujit që lënë njerëzit pas avdesit 32. Marrja avdes e burrit me bashkëshorten e vet 33. Pejgamberi a.s., me ujin që i mbeti pasi mori avdes, spërkat një njeri të sëmurë në agoni 34. Marrja gusl dhe avdes nga një enë e vogël 35. Marrja avdes me një mudd (rreth 687 ml ) ujë 36. Fërkimi i mesteve me duar të lagura 37. Rasti kur dikush i mbath mestet pasi merr avdes 38. Mospërsëritja e avdesit pas ngrënies së mishit të deles dhe të sevikut (leshnik me hurma) 39. Shpëlarja e gojës me ujë pas ngrënies së sevikut pa e përsëritur avdesin 40. A shpëlahet goja pas pirjes së qumështit? 41. Marrja e avdesit pas gjumit dhe kush nuk e quan të domosdoshme përsëritjen e avdesit pas kotjes një herë a dy herë, apo pas një dremitje gjumi 42. Rimarrja e avdesit edhe nëse nuk e kemi prishur 43. Një nga gjynahet e mëdha është që të mos tregosh kujdes e të mos mbrohesh (veten e rrobat) nga urina 44. Larja pas kryerjes së nevojës (së vogël a të madhe) 45. Pejgamberi a.s. dhe njerëzit e tjerë e lanë aty derisa mbaroi dhe nuk e shqetësuan beduinin, i cili urinoi në xhami 46. Urina e toshnjave 47. Kryerja e nevojës së vogël në këmbë ose ulur 48. Kryerja e nevojës së vogël duke i kthyer shpinën shokut dhe duke qenë i fshehur pas një muri 49. Larja dhe pastrimi prej gjakut 50. Heqja e spermës nga rrobat nëpërmjet larjes ose fërkimit, kur është e thatë 51. Ç'thuhet për urinën dhe plehun e deveve, deleve dhe të kafshëve të tjera 52. Çfarë thuhet për nexhes-in (papastërtinë) që bie në gjalpin e shkrirë dhe në ujë 53. Urinimi në ujin e palëvizshëm 54. Nëse një cofëtinë ose një gjë e ndytë i bie në shpinë dikujt që po falet, atij nuk i prishet namazi 55. E pështymja, pastrimi i hundëve dhe veprime të ngjashme në rrobë 56. Gruaja lan gjakun në fytyrën e babait të saj 57. Sivaku (pastrimi i dhëmbëve me misvok, i cili është prej rrënjëve të një peme shkretëtire që quhet arak) 58. T'i japësh misvakun më të madhit 59. Vlera dhe mirësia e atij që bie të flejë me avdes 5. Gusli 1. Marrja avdes para marrjes së guslit 2. Larja e burrit bashkë me gruan e vet 3. Marrja gusl me një sa'a ujë (rreth 3 litra) 4. Hedhja e ujit në kokë, tri herë 5. Lyerja me erë të mirë gjatë marrjes së guslit 6. Përsëritja e marrëdhënieve me bash'këshorten 7. Lyerja me erë të mirë para guslit (ndërsa era mund të ndjehet edhe pas larjes) 8. Lagia e plotë e flokëve gjatë marrjes së guslit 9. Kur dikush kujtohet në xhami se është xhunub, duhet të dalë ashtu siç është (dhe të shkojë e të marrë gusl) dhe jo të marrë tejemum 10. Larja lakuriq dhe vetëm në një vend të mbyllur 11. Duhet të mbrohesh e të veçohesh nga njerëzit e të mos shihesh prej tyre kur merr gusl 12. (Ç'thuhet për) djersën e njeriut xhunub dhe se besimtari kurrë nuk bëhet i papastër 13. Ai që është xhunub, mund të flejë pa marrë gusl, në qoftë se merr avdes 14. Kur takohen dy organet gjenitale (të burrit dhe të gruas gjatë marrëdhënies intime, atëherë gusli bëhet i detyruar edhe në qoftë se nuk sekretojnë) 6. Menstruacionet 1. Të përmuajshmet (janë caktimi i Allahut) dhe (udhëzimet për) gratë 2. Gruaja me zakone ia lan kokën dhe ia kreh flokët bashkëshortit të saj 3. Këndimi i Kuranit mbështetur në prehrin e gruas tënde, ndërsa ajo është me zakone 4. Përdorimi i fjalës nifas për zakonet 5. Përkëdhelja e bashkëshortes kur ajo është me zakone 6. Gruaja në zakone duhet ta ndërpresë agjërimin në ditët e zakoneve 7. Itikafi i një gruaje së cilës i rrjedh gjak i vazhdueshëm ndërmjet dy periudhave 8. Lyerja e gruas me erë të mirë gjatë marrjes së guslit pas mbarimit të ditëve të saja 9. Gruaja duhet ta fërkojë gjithë trupin e saj gjatë larjes për gusl pas mbarimit të zakoneve 10. Krehja e flokëve nga gruaja, kur merr gusl pas mbarimit të zakoneve të saj 11. Gruaja duhet t'i shprishë flokët (gërshet etj.) kur merr gusl pasi t'i mbarojnë ditët 12. Gruaja nuk i fal namazet e humbura gjatë ditëve të zakoneve të saj 13. Fjetja (në një shtrat) me gruan me zakone, e cila ka veshur rrobat e saja për këtë rast 14. Pjesëmarrja e grave me zakone në festat e dy Bajrameve 15. Lëngu i verdhë që kullon jashtë ditëve të zakoneve nuk përbën çështje të rëndësishme 16. Nëse gruas i vijnë zakonet pas Tavafit të Ifades (tavafi kryesor i haxhit) 17. Falja e namazit të xhenazes së gruas që vdes gjatë lindjes ose pas saj dhe mënyra e këtij namazi 18. (pa titull) 7. Tejemumi 1. Rreth ajetit "...dhe nuk gjeni ujë..." (Kuran 5:6) 2. Marrja e tejemmumif nga jo-udhëtari, kur nuk ka uje dhe ai ka frikë se i kalon koha e faljes 3. A mundet ai që merr fejemum ta fryjë pluhurin prej duarve (para se të fërkojë me to fytyrën)? 4. Dheu i pastër i mjafton muslimanit në vend të ujit (në mungesë të tij) për avdes 8. Falja e namazit 1. Si u bë i detyruar namazi natën e Isra-së 2. Është e detyrueshme veshja e rrobave për faljen e namazit 3. Falja e namazit me një rrobë të mbështjellë për trupi 4. Nëse dikush falet duke qenë i mbështjellë vetëm me një rrobë, atëherë duhet t'ia kryqëzojë anët duke i hedhur shpatullave 5. Rastet kur rroba është e shtrënguar pas trupit 6. Falja e namazit në xhybe siriane (e prodhuar nga jomuslimanët) 7. Është e urryer të jesh i zhveshur në faljen e namazit 8. Mbulimi i ouretit 9. Çfarë fhuhet për kofshën 10. Sa rroba (ose çfarë lloj rrobash) duhet të veshë gruaja në faljen e namazit?90 11. Kur dikush e fal namazin, duke qenë i veshur me rroba me shenja a figura 12. A prishet namazi i atij që falet në rrobe me kryq apo me piktura në të? 13. Ai që e fal namazin, duke qenë i veshur me xhybe mëndafshi (të kapur pas shpine) dhe pastaj e heq atë 14. Lejohet falja e namazit në rrobë të kuqe 15. Falja e namazit mbi çati, në minber ose në dru 16. Falja e namazit në hasër me gjethe hurme (e gjatë sa një shtat njeriu ose më e gjatë) 17. Falja e namazit mbi shtrat 18. Sexhdja mbi shtrojë në kohë shumë të nxehtë 19. Fjala e namazit me këpucët mbathur 20. Falja e namazit me meste 21. Dukja e sqetullave dhe largimi i krahëve nga trupi në sexhde gjatë namazit 22. Vlora e faljes në drejtim të Kiblës (Qabesë në Mekë) 23. Fjala e Allahut: "Zgjidhni Me/cam/n e Ibrahimit (a.s.) për falje ... " (Kuran, 2:125) 24. (Gjatë faljes së namazeve të detyruara) duhet t'i drejtohemi Kiblës (drejt Qabesë në Mekë) kudo që të jemi 25. Ç'thuhet për drejtimin drejt Kiblës në falje dhe kush nuk e sheh të nevojshme përsëritjen e namazit, nëse dikush gabimisht është falur në drejtim tjetër nga ai i Qabesë në Mekë 26. Kruarja e gëlbazës (së hedhur) në xhami me dorë (ose duke përdorur ndonjë vegël ose vetëm me dorë) 27. Të mos pështyni nga e djathta kur jeni duke u falur 28. Larja e gabimit për pështyrjen në xhami 29. Sqarimi i njerëzve nga imami në lidhje me faljen dhe përmbushjen siç duhet të namazit dhe përmendja e Kiblës në këto rrethana 30. A lejohet të thuhet: "Xhamia e filan fisi?" 31. Ndarja (e mallrave ose e pasurisë) dhe varja e një vile hurme në xhami 32. Xhamitë nëpër shtëpi 33. A lejohet të nxirren varret e paganëve të kohës së padijes paraislame (të Xhahilijetit) dhe pastaj ai vend të përdoret për xhami? 34. Falja e namazit në vathën e deveve 35. Ai që falet duke pasur para tij furrë ose zjarr ose çfarëdo gjëje tjetër të adhuruar nga njerëzit, por qëllimi i namazit të tij ka qenë tërësisht vetëm për hir të Allahut 36. Është e urryer falja e namazit në varreza 37. (pa titull) 38. Fletja e gruas në xhami (dhe qëndrimi në të) 39. Fjetja e burrave në xhami 40. Në qoftë se dikush hyn në xhami, ai duhet të falë dy rekatë namaz (përshëndetje të xhamisë) para se të ulet 41. Ndërtimi i xhamisë (së Pejgamberit a.s.) 42. Bashkëpunimi në ndërtimin e xhamisë së Pejgamberit a.s. 43. Mirësia e atij që ndërton xhami 44. (Eshtë mirë që) kur kalohet nëpër xhami, të mbahen majat e shigjetave me dorë 45. (Është i lejueshëm) kalimi nëpërxhami 46. Recitimi i poezive në xhami? 47. Heshtarët në xhami 48. Pagesa e borxhit dhe kapja e borxhliut në xhami 49. Fshirja e xhamisë (dhe pastrimi) dhe heqja e rreckave, e papastërtive dhe e shkarpave që andej 50. Urdhri për ndalimin e tregëtimit të pijeve alkoolike u shpall në xhami 51. Të lidhësh të burgosurin ose huamarrësin në xhami 52. Ngrehja e një çadre në xhami për të sëmurët etj. 53. Futja e devesë brenda në xhami në rast nevoje 54. (pa titull) 55. Deriçkat në xhami dhe rruga e kalimit nëpër të 56. Dyert dhe çelësat e Qabesë dhe të xhamive 57. Rrethet fetare dhe ulja ne xhami 58. Shtrirja në shpinë në xhami 59. Falja e namazit në xhaminë e pazarit 60. Gërshetimi i gishtave të duarve në xhami dhe jashtë saj 61. Xhamitë të cilat janë rrugës për në Medine dhe vendet ku është falur Pejgamberi a.s. 9. Sutra e atij që fal namaz 1. Sutra e imamit (që prin faljen) është sutre edhe për ata që falen pas tij 2. Falja e namazit duke përdorur (si sutre) heshtën (e ngulur në tokë) 3. Falja e namazit pas shtylle 4. Falja e namazeve të lira, secili veç e veç ndërmjet shtyllave 5. Falja e namazit duke pasur përpara si sutre kafshë udhëtimi, deve, pemë, shalë (deveje, kali etj.) 6. Falja e namazit përpara krevatit 7. Ai që falet duhet ta zbrapsë këdo që përpiqet t'i dalë përpara 8. Gjynahu që bën ai njeri që i kalon përpara atij që falet 9. Falja e namazit duke pasur përpara njeri që fle 10. Nëse dikush mban në qafë gjafë namazif një vajzë fë vogël (fëmijë) 11. Një njeriu që ëshfë duke u falur dikush mund t'i heqë gjëra që e shqetësojnë ose që janë të pakëndshme 10. Koha e faljes së namazeve 1. Kohët e namazeve dhe epërsia e faljes së namazeve në kohën e tyre 2. Namazi është shlyerje (dhe falje) e gjynaheve 3. Epërsia e faljes së namazit në kohën e përcaktuar 4. Pesë namazet janë shlyerje për gjynahet e vogla 5. Ai që falet është në bisedë të ngushtë me Zotin e tij 6. Kur është shumë nxehtë faleni namazin e drekës pasi të ulet pak zagushia 7. Koha e namazit të drekës është sapo dielli të kalojë pak kupën e qiellit 8. Vonimi i faljes së namazit të drekës deri në kohën e faljes së namazit të pasdites 9. Koha për faljen e namazit të asr-it (pasdites, ikindisë) 10. Gjynahu i atij që i ikën namazi i pasdites pa falur 11. Ai që nuk e fal (me vetëdije) namazin e pasdites (brenda kohës së përcaktuar) 12. Epërsia dhe vlera e namazit të ikindisë 13. Kush ka mundësi të falë një rekat të namazit të ikindisë para perëndimit të diellit (i quhet se e ka kapur vaktin e këtij namazi) 14. Koha e namazit të akshamit (perëndimit) 15. Ai që namazin e mogribit (akshamit) nuk pëlqen që ta quajë namazi i ishasë (darkës) 16. Epërsia dhe vlera e namazit të jacisë (darkës) 17. Fjetja para namazit të jocisë nëse dikë e kaplon gjumi 18. Koha për faljen e namazit të jacisë është deri në mes të natës 19. Epërsia dhe vlera e namazit të sobahut (agimit) 20. Koha e namazit të sabahut 21. Çfarë thuhet për narmazin pas faljes së agimit, por përpara lindjes së diellit 22. Nuk duhet të kërkohet falje namazi afër perëndimit të diellit 23. Falja e namazeve të humbur dhe të tjerë si këta pas namazit të ikindisë 24. Thirrja e ezanit për namaz pasi i ka kaluar koha 25. Ai që u prin njerëzve në falje, kur namazit i ka kaluar vakti 26. Ai që harron faljen e ndonjë namazi, duhet ta falë atë kur t'i kujtohet 27. (pa titull) 28. (pa titull) 11. Ezani 1. Si filloi thirrja e ezanit për namaz në kohët e përcaktuara për falje 2. Shqiptimi i fjalëve të ezanit nga dy herë 3. Epërsia dhe vlera e ezanit 4. Ngritja e zërit në thirrjen e ezanit 5. Shtyrja e luftës deri pasi të dëgjohet ezani 6. Çfarë thuhet kur dëgjon ezanin 7. Duaja në kohën e ezanit 8. Hedhja e shortit për të thirrur ezanin 9. Lejohet thirrja e ezanit nga një i verbër, në qoftë se është dikush tjetër që i tregon atij për kohën e namazit 10. Ezani pas agimit 11. Thirria e ezanit para agimit 12. Ndërmjet çdo dy thirrjeve për namaz (ezanit dhe ikametit) mund të falet namaz vullnetar për atë që dëshiron të falet 13. Kush thotë se gjatë udhëtimit duhet të jetë vetëm një myezin (thirrës) 14. Në qoftë se udhëtarët janë shumë njerëz, atëherë duhet të thirret edhe ezani, edhe ikameti. (Kështu veprohet edhe në Arafat e në Muzdelife). Fjala e myezinit në një natë me ngricë ose me shi: "Faluni në shtëpitë tuaja!" 15. Thënia e dikujt: "Na ka ikur namazi" 16. Kur duhet të ngrihen njerëzit për t'u falur, në qoftë se e shohin imamin gjatë ikametit 17. Në qoftë se imamit i del ndonjë shqetësim pas thirrjes së ikametit 18. Është e detyruar falja e namazit me xhemat (në grup në faljen e organizuar në xhami) 19. Epërsia dhe vlera e faljes së namazit të organizuar në grupim në xhami 20. Epërsia dhe vlera e namazit të agimit në grup në xhami 21. Epërsia dhe vlera e faljes së namazit të mesditës në kohën më të parë 22. Çdo hap i hedhur drejt veprave të mira është i shpërblyer 23. Epërsia dhe vlera e faljes së namazit të darkës në grup (me imam në xhami) 24. Shpërblimi për një njeri i cili rri e pret në xhami për faljen e namazit si dhe vlera e madhe e xhamive 25. Epërsia dhe vlera e shkuarjes (dhe e atij që shkon) në xhami në rnëngjes, pasdite dhe në mbrëmje për fajlen e namazit (në grupin me imam në xhami) 26. Nuk mund të falet namaz tjetër pasi të thirret ikameti përveç namazit të detyruar (farz) të radhës për të cilin u thirr ikameti 27. Kufiri për të sëmurin për t'iu bashkuar faljes në grupim (në xhami) 28. A mundet që imami të falë namazim vetëm me ata që janë të pranishëm (për faljen) dhe a mund të mbajë ligjëratën ditën e xhuma, nëse është ditë me shi? 29. (Ç'duhet të bëjë dikush) në qoftë se është sjellë ushqimi përpara, ndërsa është thirrur ikameti për namaz 30. Në qoftë se dikush ka qenë i zënë me punët e shtëpisë dhe është thirrur ikameti, ndërsa ai del pas kësaj (për të falur namazin) 31. Falja e namazit përpara njerëzve me qëllimin e vetëm për t'ua mësuar atyre namazin e Pejgamberit a.s. dhe sunetin (rrugën, mënyrën dhe veprimet sipas shembullit të tij) 32. Dijetarët dhe njerëzit e shquar kanë të drejtën më të parë dhe janë më të merituar për të qenë imamë për të prirë në namaz 33. Në qoftë se dikush prin njerëzit në namaz dhe ndërkohë vjen imami i parë (i zakonshëm e asaj xhamie) 34. Imami është zgjedhur që ai të ndiqet dhe të plotësohen veprimet bashkë me të 35. Kur duhet të bien në sexhde ata që falen pas imamit? (Enesi thotë: "Bini në sexhde kur të bjerë imami.") 36. Gjynahu i atij që ngre kokën nga sexhdja para imamit 37. Një rob ose një skllav i lindur ose një djalë që nuk ka arritur pjekurinë (pubertetin) mundet që të prijë faljen e namazit 38. Kur imami nuk falet mirë, ndërsa ata që falen pas tij falen më mirë se ai 39. Në qoftë se janë duke u falur vetëm dy vetë (njëri imam dhe tjetri që falet me të) atëherë i dyti qëndron në të djathtë të të parit ngjitur me të dhe në një vijë 40. Në qoftë se imami e zgjat namazin dhe dikush është me ngut ose ka ndonjë nevojë, kështu që e lë grupin dhe falet vetëm 41. Qëndrimi jo i gjatë në këmbë nga imami në namaz por kryerja e plotë dhe e përkryer e përkuljes (rukusë) dhe e sexhdes 42. Falja shkurt (lehtë) e namazit me xhemat (në grupim), por e përkryer (e plotësuar me të gjitha detyrat) 43. Ai që e shkurton namazin kur dëgjon qarjen e fëmijës 44. Drejtimi i rreshtave ndërkohë që thirret ikamet/ dhe (menjëherë) pas tij 45. Kthimi i imamit nga njerëzit që falen pas tij ndërkohë që drejtojnë rreshtat 46. Në qoftë se gjendet mur ose sutre' (pengesë tjetër) mes imamit dhe atyre që falen pas tij 47. Namazi i natës 12. Përshkrimi i namazit 1. Ngritja e dy duarve në tekbirin e parë në një kohë me fillimin e namazit 2. Vënia e dorës së djathtë mbi dorën e majtë (gjatë faljes) 3. Çfarë thuhet pas tekbirit (fjalëve 'Allahu Ekber' për çeljen e namazit) 4. (pa titull) 5. Hedhja e vështrimit tek imami gjatë namazit 6. Ngritja e shikimit nga qielli gjatë namazit 7. Hedhja e shikimit andej-këndej në namaz 8. Këndimi i Kuranit [sures El-Fotihaj është i detyruar për imamin dhe ata që falen pas tij për të gjitha namazet 9. Këndimi i Kuranit në namazin e mesditës 10. Këndimi i Kuranit në namazin e akshamit 11. Këndimi me zë në namazin e mbrëmjes 12. Këndimi në namazin e darkës f/ac/sëj i sureve me sexhde 13. Këndimi i Kuranit në namazin e jacisë 14. Këndimi i Kuranit në namazin e agimit 15. Këndimi me zë në namazin e sabahut 16. Këndimi i dy sureve në një rekat, këndimi i ajeteve të fundit të sures, këndimi i sureve jo sipas rendit dhe këndimi i ajeteve të para të sures 17. Këndimi vetëm i sures El-Fatiha në dy rekatët e fundit të namazeve me katër rekatë 18. Shqiptimi "Amin" me zë nga imami 19. Vlera dhe epërsia e thënies "Amin" 20. Në qoftë se dikush përkulet në ruku pas radhëve 21. Shqiptimi i tekbirit (fjalët "Allahu Ekber" - Allahu është më i Madhi) plotësisht gjatë përkuljes në ruku 22. Shqiptimi i tekbirit gjatë ngritjes nga sexhdja 23. Vendosja e duarve në gjunjë gjatë rukusë 24. Mbajtja e kurrizit të shtrirë drejt dhe qetësia në ruku 25. Duaja gjatë rukusë 26. Vlera dhe epërsia e thënies "Allahumme rab-bena lekel-hamd (O Allah! O Zoti ynë! Të gjitha lavdërimet dhe falënderimet janë për Ty)." 27. (pa titull) 28. Qëndrimi drejt dhe i qetësuar pas ngritjes së kokës nga përkulja (rukuja) 29. Kur lëshohesh me fytyrë përtokë në sexhde duhet shqiptuar tekbiri 30. Vlera dhe epërsia e sexhdes 31. Rënia në sexhde në shtatë eshtra 32. Qëndrimi i shkurtër ndërmjet dy sexhdeve 33. Në sexhde nuk shtrihen parakrahët për tokë (Humejdi thotë se Pejgamberi a.s. binte në sexhde me duart në tokë dhe me parakrahët larg nga trupi e nga toka.) 34. Ulja drejt në faljen e vitrit (namaz i natës me rekatë tek) dhe pastaj ngritja (përrekaf/n e fundit) 35. Shqiptimi i tekbirit në ngritjen nga dy sexhdet 36. Mënyra se si ulej Pejgamberi a.s. në teshehhud (ulja në namaz pas dy rekateve) 37. Kush mendon se ulja në teshehhudin e parë nuk është e detyruar 38. Thënia e teshehhudit në rekatin e fundit 39. Duaja para teslimit (dhënies selam) 40. Çfarë lutjesh mund të thuhen pas teshehhudit 41. Et-teslim (kthimi i fytyrës nga e djathta dhe nga e majta duke thënë 'Es-selamu alejkum ve rahmetullah' - Paqja dhe mëshira e Allahut qofte mbi ju) në fund të namazit 42. Përfundimi i namazit me teslim (selam) bashkë me imamin 43. Dhikri (përmendja e Allahut) pas namazit 44. Pasi përfundon namazin me teslim, imami kthehet nga njerëzit 45. Ai që u prin njerëzve në namaz kujton një nevojë të ngutshme dhe i duhet t'i lërë njerëzit 46. Të largohesh nga e djathta dhe nga e majta pasi të përfundosh namazin 47. Ç'thuhet për hudhrën, qepën dhe preshin kur janë të pa gatuar 48. Marrja avdes nga fëmijët 49. Dalja e grave në xhami natën dhe në errësirë 13. Xhumaja 1. Detyrimi i faljes së xhumasë (namazi dhe hytbja - ligjërata e veçantë e saj) 2. Lyerja me erë të mirë para shkuarjes për të falur namazin e xhumasë 3. Vlera dhe epërsia e xhumasë 4. Lyerja e flokëve për të xhumanë 5. Ditën e xhuma vishen rrobat më të mira 6. Pastrimi i dhëmbëve me sivok ditën e xhuma 7. Çfarë këndohef (nga Kurani) në namazin e agimif difën e xhuma 8. Falja dhe hyfbja e xhumasë në fshafra e qyfete 9. A është gusli ditën e xhuma i detyrueshëm edhe për ata (udhëtarët, femrat etj.) që nuk janë të detyruar të paraqiten për namazin e xhumasë 10. Nga çfarë largësie duhet ardhur dhe kush e ka detyrim faljen e xhumasë 11. Ç'duhet bërë nëse është shumë nxehtë ditën e xhuma 12. Shkuarja në këmbë për të falur të xhumanë 13. Nuk duhet ta ngrejë njeriu vëllanë e tij për t'i zënë vendin ditën e xhuma 14. Thirrja e ezanit ditë 15. Vetëm një myezin ditën e xhuma 16. Ditën e xhuma, kur imami është ulur në minber, ai përsërit fjalët e ezanit 17. Mbajtja e ligjëratës fetare në minber 18. Mbajtja e hytbes në këmbë 19. Thënia "Em-ma ba'du" në hyfbe pas lavdërimit dhe falënderimit të Allahut të Lartësuar 20. Kur imami sheh dikë që hyn në xhami gjatë hytbes, ai duhet ta urdhërojë atë të falë dy rekatë namaz para se të ulet 21. Lutja e Allahut për shi në hyfbe, ditën e xhuma 22. Mbajtja qetësi dhe dëgjimi me vëmendje i imamit kur mban hytben ditën e xhuma 23. Një orë (çast) i vyer ditën e xhuma 24. Kur ka njerëz që e lënë imamin gjatë namazit të xhumasë 25. Falje namazi para dhe pas namazit të xhumasë 14. Namazi i frikës 1. Namazi i frikës 2. Namazi i frikës (mund fë falef) në këmbë ose kaluar 3. Ndjekësi dhe i ndjekuri mund ta falin namazin kaluar dhe me shenja 15. Dy bajramet 1. Shfaqja e heshfave dhe e mburojave ditën e Bajramit 2. Ngrënia (e diçkaje) para daljes për të falur namazin e Bajramit të Fitrit (Ramazanitj 3. Ngrënia ditën e Kurban Bajramit 4. Dalja në musal-la pa minber 5. Shkuarja në këmbë ose kaluar për namazin e Bajramit dhe namazi falet (pa ezan dhe pa ikamet) përpara se të mbahet hytbja 6. Hutbja duhet të mbahet pas faljes së namazit të Bajramit 7. Vlera dhe epërsia e bërjes së veprave të mira ditët e Teshrikut (11,12, 13 Dhul-Hixhe - Ditët e Bajramit të Kurbanit) 8. Shqiptimi i tekbirit 'Allahu Ekber' (Allahu është më i Madhi) ditët e qëndrimit në Mina dhe gjatë rrugës për në Arafat 9. Kurbani në musal-la ditën e Kurban Bajramit 10. Ndërrimi i rrugës në kthim nga namazgjaja ditën e Bajramit 16. Vitri 1. Çfarë ka ardhur në lidhje me vitrin 2. Koha e namazit fë vitrit 3. Namazi i fundit që falet (nafën) duhef fë jetë vitri 4. Falja e vitrit hipur në kafshë 5. Këndimi i duasë së kunutit para dhe pas rukusë 17. Namazi për shi 1. Istiska-ja : dy rekate namaz pastaj lutja që i bëhet Allahut për shi në kohë thatësire 2. Lutja e Pejgamberit a.s.: "(O Allah!) Dërgo mbi ta (paganët e Mekës) vite (thatësire e urie) si në vitet e Pejgamberit Jusuf a.s.!" 3. Namazi për shi në xhaminë kryesore (të qytetit) 4. Duaja për shi në hytbe ditën e xhuma duke mos qenë i drejtuar nga Kiblo (drejtimi i faljes) 5. Si ua ktheu Pejgamberi a.s. shpinën njerëzve për të falur namazin për shi 6. Ngritja e duarve nga imami gjatë lutjes për shi 7. Çfarë duhet thënë kur bie shi 8. (Çfarë duhet thënë) kur fryn erë 9. Fjala e Pejgamberit a.s.: "M'u sigurua fitore me erën lindore (e cila i frikësonte armiqtë e mi)" 10. Çfarë thuhet për tërmetet dhe shenjat (e tjera të afrimit të Ditës së Kiametit) 11. Përveç Allahut të Madhëruar, askush nuk e di se kur do të bjerë shi 18. Eklipset 1. Namazi gjatë oklipsit të diellit 2. Dhënia e sadakasë gjatë eklipsit 3. Thirrja për namaz në grupim në rast eklipsi 4. Kërkimi i mbrojtjes së Allahut nga ndëshkimi i varrit gjatë eklipsit 5. Falja e namazit të eklipsit në grupim 6. Ai që dëshiron lirimin e skllevërve gjatë eklipsit të diellit 7. Përkujtimi i Allahut gjatë eklipsit 8. Këndimi i Kuranit me zë në namazin e eklipsit 19. Sexhdet në Kuran 1. Rënia në sexhde gjatë këndimit të Kuranit dhe si bëhet ajo 2. Rënia në sexhde gjatë leximit të sures Sad (nr. 38) 3. Rënia në sexhde e muslimanëve bashkë me një idhujtar ndërkohë që idhujtari është nexhes dhe nuk merr avdes 4. Kush këndon ajetet 5. Sexhdja në suren El-lnshikak (nr. 84) 6. Kur nuk gjen vend për sexhde (me imamin) për shkak të ngushtësisë së njerëzve 20. Shkurtimi i namazit 1. Çfarë thuhet për namazin e shkurtuar dhe për sa kohë qëndrimi falet namaz i shkurtuar 2. Namazi në Mina (gjatë haxhit) 3. Largësia e udhëtimit gjatë të cilit lejohet shkurtimi i namazit (Ibn Umeri dhe Ibn Abbasi r.a. e shkurtonin namazin në katër burud, rreth 48 milje ose rreth 77 km) 4. Namazi i akshamit falet tre rekatë edhe në udhëtim 5. Namazi nafile (vullnetar) hipur në gomar 6. Kush nuk i fal namazet nafile 7. Kush fal namaze nafile gjatë udhëtimit, por jo para ose pas namazeve të detyruara (farze) 8. Bashkimi i namazit të akshamit me të jacisë në udhëtim 9. Kush nuk mundet të falet ulur, ai mund të falet i mbështetur në krah 10. Fillimi i namazit ulur dhe, nëse shihet i mundshëm, përfundohet në këmbë 21. Namazi tehexhxhud 1. Namazi tehexhxhud natën 2. Vlera e namazit të natës 3. Lënia e namazit të natës nga një i sëmurë 4. Nxitja e Pejgamberit a.s. për namazin e natës dhe për nafilet, por pa i bërë ato të detyrueshme 5. Pejgamberi a.s. falej natën aq gjatë, sa i ënjteshin këmbët 6. Fjetja në orët e fundit të natës 7. Zgjatja e qëndrimit në këmbë në namazin e natës 8. Si ka qenë namazi i Pejgamberit a.s. dhe sa rekatë falte natën? 9. Zgjimi i Pejgamberit a.s. nga gjumi për namazin e natës dhe çfarë është shfuqizuar nga namazi i natës 10. Shejtani i lidh nyje pas koke atij që nuk fal namazin e natës 11. Atij që fle dhe nuk e fal namazin (e sabahut), shejtani i ka urinuar në vesh 12. Falja e namazit dhe lutja e Allahut në orët e fundit të natës 13. Fjetja në pjesën e parë të natës dhe zgjimi në pjesën e fundit të saj 14. Namazi i natës i Pejgamberit a.s. gjatë Ramazanit dhe në muajt e tjerë 15. Është i papëlqyeshëm shtrëngimi në çështjet e adhurimit 16. Është e papëlqyer lënia e namazit të natës për personin që e ka pas falur atë 17. Vlera e atij që ngrihet natën dhe falet (duke kënduar) me zë 18. Ç'thuhet për faljen e namazeve nafile dy e nga dy 19. Rregullsia e faljes së dy rekateve sunet përpara namazit (farz) të agimit dhe quajtja e tyre nafile 20. Çfarë lexohet në dy rekatet sunet të agimit? 21. Namazi i duhasë (i paradites) jo në udhëtim 22. Dy rekatë (sunet) para namazit (farz) të drekës 23. Falja e namazit (nafile) përpara (farzit të) akshamit 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines 1. Vlera e namazit në xhaminë e Mekës (Xhamia e Shenjtë në Qabe) dhe të Medines (xhamia e Pejgamberit a.s.) 2. Xhamia "Kuba" (në Medine e para xhami në Islam) 3. Vlera e vendit ndërmjet varrit të Pejgamberit a.s. dhe minberit të tij në xhaminë e tij 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit 1. Çfarë fjalësh ndalohen gjatë namazif 2. Pastrimi i vendit (përpara) nga gurët e vegjël gjatë faljes së namazit 3. Në qoftë se dikujt i ikën kafsha duke u falur 4. Nuk kthehet përshëndetja në namaz 5. Vënia e duarve në bel gjatë namazit 24. Sehvi sexhdeja 1. Nëse fal pesë rekafë 2. Nëse dikujf që falef i flef dikush dhe ai i bën shenjë me dorë dhe e dëgjon 25. Xhenazet 1. Ç'thuhet për ata, fjalët e fundit të të cilëve janë: "Laa ilahe il-IAIIah (nuk ka të adhuruar tjetër të merituar, përveç Allahut)." 2. Urdhri për të ndjekur funeralin e xhenazes 3. Hyrja tek i vdekuri pasi është futur në qefina 4. Ai që i njofton vetë të afërmit e të ndjerit 5. Vlera e atij që i vdes fëmija dhe e përballon këtë me durim (duke shpresuar Shpërblimin e Allahut) 6. Është e pëlqyeshme që i vdekuri të lahet (disa herë, por) në numër tek 7. Fillimi i larjes së xhenazes nga e djathta 8. Copë e bardhë për qefina 9. Qefina me dy copa 10. Qefini për të vdekurin 11. Në qoftë se nuk mjafton qefini dhe nuk gjendet tjetër atëherë mbulohet koka në vend të këmbëve 12. Ai që i bën gati vetë qefinat (para se të vdesë). Edhe në kohën e Pejgamberit a.s. (ka ndodhur një gjë e tillë) dhe ai nuk e ka kundërshtuar këtë 13. (A lejohet që) gratë të shoqërojnë funeralin e xhenazes? 14. Zija e gruas për të vdekurit e tjerë dhe për bashkëshortin e saj 15. Vizita e varreve 16. Fjala e Pejgamberit a.s.: "I vdekuri ndëshkohet për shkak të qarjes (me vaj) të disa të afërmve të tij", në qoftë se vajtimi ka qenë zakon i të vdekurit 17. Çfarë vajtimi për të vdekurin është i urryer? 18. Ai që rreh faqet nuk është prej nesh 19. Keqardhja e Pejgamberit a.s. për Saad Ibn Haulen 20. Rruajtja e kokës në raste fatkeqësish është e ndaluar në Islam 21. Ai që ulet dhe rri i zymtë kur i bie tatkeqësi 22. Ai që nuk shfaq pikëllim në raste fatkeqësish 23. Fjala e Pejgamberit a.s. (kur i vdiq djali, Ibrahimi): "Vërtet që jemi pikëlluar për ty." 24. Të qarët pranë të sëmurit 25. Ndalimi i vajtimit dhe i qarjes me zë dhe qortimi i ashpër ndaj të këtillëve 26. Ngritja në këmbë kur kalon kortezhi 27. Kur duhet të ulesh pasi je ngritur për xhenazen 28. Ngritja në këmbë për xhenazen e një çifuti 29. Xhenazen e mbajnë burrat dhe jo gratë 30. Të nxituarit me xhenazen 31. Vlera dhe epërsia e shoqërimit të xhenazes 32. Çfarë ndalohet nga vendosja e xhamive dhe vendeve të adhurimit mbi varre 33. Namazi për gruan që ka vdekur gjatë lindjes (Namazi i xhenazes ka katër tekbire pa ruku dhe pa sexhde) 34. Këndimi i sures El-Fatiha në namazin e xhenazes 35. I vdekuri i dëgjon hapat e të gjallëve 36. Ai që dëshiron të varroset në Tokën e Shenjtë ose pranë saj (apo diçka të ngjashme) 37. Namazi i xhenazes së dëshmorit (për çështjen e fesë) 38. Në qoftë se një i mitur pranon Islamin dhe vdes, a duhet t'i falet atij xhenazja dhe a duhet t'i shpjegohet Islami fëmijës (para moshës së pjekurisë)? 39. Kur një idhujtar thotë në kohën e vdekjes dëshminë: "La ilahe il-IAIIah / Nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet, përveç Allahut" 40. Një ligjërues mban fjalën tek varri dhe shokët e të pranishmit ulen rreth tij 41. Ç'thuhet për vetëvrasjen 42. Lavdërimi dhe përmendja për mirë e të ndjerit nga njerëzit 43. Ç'thuhet për ndëshkimin e varrit 44. Mbështetja tek Allahu nga ndëshkimi i varrit 45. Të vdekurit i tregohet vendi i tij (në Xhenet ose në Zjarr) në mëngjes dhe në mbrëmje 46. Ç'thuhet për fëmijët e vdekur të muslimanëve 47. Ç'thuhet për fëmijët e vdekur të idhujtarëve 48. Vdekja e papritur 49. Çfarë thuhet për varret e Pejgamberit a.s., të Ebu Bekrit r.a. dhe të Uthmanit r.a. 50. Çfarë ndalohet në lidhje me sharjen dhe përgojimin e të vdekurve 26. Zekati 1. Detyrimi i dhënies së zekatit 2. Gjynahu i atij që nuk jep zekatin 3. Pasuria, prej së cilës nuk është marrë zekati, nuk është thesar 4. Bamirësia duhet të jepet nga paratë e fituara ndershmërisht 5. Dhënia e bamirësisë në kohën më të parë, para se të vijë një kohë kur askush mos të ta pranojë 6. Kijeni frikë Zjarrin dhe ruani veten prej tij, qoftë edhe me një gjysmë kokrre hurme dhe çdo vogëlsi tjetër, të dhënë si lëmoshë 7. Cila bamirësi është më e mira? 8. (pa titull) 9. (Allahu e pranon) veprën e bamirësisë nëse dikush i jep sadaka një të pasuri pa e ditur (se ai është i pasur) 10. Nëse dikush i lep lëmoshë të birit pa e ditur (se ia ka dhënë atij) 11. Ai që e urdhëron shërbëtorin të japë sadaka, pa e dhënë atë vetë drejtpërdrejt 12. Vetëm të pasurve u këshillohet të japin sadaka 13. Nxitja për të dhënë lëmoshë dhe ndërmje-tësimi për këtë qëllim 14. Shpërblimi për mirësitë e bëra para Islamit 15. Shërbëtori shpërblehet për dhënie lëmoshe kur e urdhëron pronari i pasurisë, përderisa ai nuk ka qëllim shkatërrimin (e pasurisë së padronit) 16. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Sa për atë i cili jep (për hir të Allahut), dhe plotëson detyrimin ndaj Allahut, edhe i frikësohet Atij ..." (Kuran, 92: 5-10), dhe thënia e melekëve: "O Allah! Shpërbleje atë që shpenzon për Çështjen Tënde, për atë që ka shpenzuar." 17. Shembulli i një mirëbërësi dhe i një kurrnaci 18. Çdo musliman duhet të bëjë bamirësi dhe ai që nuk gjen gjë për të dhënë, duhet të bëjë çdo gjë që është e mirë 19. Sa është masa e zekatit dhe sa mund të jepet sadaka? Ai që jep një dele sadaka 20. Zekati jepet në natyrë (sipas mallit) dhe jo në vlerë (para) 21. As nuk bashkohet pasuria dhe as nuk ndahet për të caktuar vlerën e zekatit 22. Në qoftë se pasurinë e kanë dy ortakë, zekati i saj paguhet për gjithë pasurinë nga secili në të njëjtën masë 23. Zekati i deveve 24. Ai që detyrohet të japë një deve njëvjeçare për zekat, por që nuk ka të tillë 25. Zekati i dhenve 26. Për zekat.merren vetëm (kafshët) e shëndosha e pa të meta 27. Nuk duhet të merret për zekat më e mira nga pasuria e njerëzve 28. Dhënia e zekatit të afërmve 29. Muslimani nuk jep zekat për kalin e tij 30. Dhënia e lëmoshës jetimëve 31. Dhënia e zekatit bashkëshortit dhe jetimëvë që ka nën kujdesin e vet 32. Fjala e Allahut, më të Lartit: "(Zekati duhet të shpenzohet) ... për të liruar robërit, për ata që janë në borxhe, për Çështjen e Allahut ..." (Kuran, 9: 60) 33. Heqja dorë nga të lypurit 34. Atij që Allahu i dhuron diçka pa e lypur dhe pa pasur lakmi për të 35. Kush u kërkon njerëzve për ta shtuar pasurinë 36. Kufiri i fundit për të mos lypur 37. Vlerësimi paraprak i hurmave për marrjen e zekatit 38. Zekati për prodhimin nga toka që ujitet me ujë të rrjedhshëm ose nga shiu është sa një e dhjeta e bereqetit 39. Zekati i hurmave merret në stinën e të vjelave. A mund t'i prekë fëmija hurmat e grumbulluara nga zekati? 40. A mund ta blesh atë gjë që ke dhënë si lëmoshë? Nuk është keq të blihet diçka që dikush tjetër e ka dhënë për zekat 41. Bamirësia për shërbëtoret e Pejgamberit a.s. (a duhet t'i pranojnë ato lëmoshat)? 42. Kur ndryshon lëmosha (në dhuratë etj.) 43. Zekati u merret muslimanëve të pasur dhe u ndahet muslimanëve të varfër, kudo qofshin 44. Lutja dhe duaja e imamit për mirëbërësin 45. (A merret zekat) për çfarë nxirret nga deti? 46. Zekati për thesarin (ose pasurinë) e varrosur është një e pesta 47. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Zekati është ... dhe për ata që janë punësuar për vjeljen e të ardhurave (të zekatit)." (Kuran, 9:60) (Mbledhësit e zekatit paguhen zyrtarisht), ndërsa imami duhet të ndjekë dhe të kontrollojë punën e tyre 48. Imami i damkos me dorën e vet devetë e dhëna si zekat 27. Sadakaja e fitrit 1. Detyrimi i dhënies së sadakasë së fitrit 2. Sadakaja e fitrit jepet përpara namazit të Bajramit 3. Sadakaja e fitrit është e detyruar për muslimanin e lirë dhe për robin 28. Haxhi (vizita në Mekë) 1. Detyrimi i kryerjes së haxhit; vlera dhe epërsia e tij 2. Fjala e Allahut të Madhëruar: "Dhe shpallja njerëzimit haxhin (vizitën e Shtëpisë së Shenjtë). Ata do të vijnë tek ti në këmbë dhe hipur në çdo lloj deveje (ose mjet tjetër udhëtimi), do të vijnë rrugëve të larta nga çdo cep i thellë e i largët i maleve (për të plotësuar haxhin), me qëllim që ata të bëhen dëshmitar për gjëra që janë me përfitim për ta ..." (Kuran, 22: 27, 28) 3. Udhëtimi për haxh në samar të devesë 4. Vlera e haxhit mebrur (të pranuar nga Allahu) 5. Kufiri i veshjes së ihramit për banorët e Jemenit 6. (pa titull) 7. Vajtja e Pejgamberit a.s. për në haxh nga rruga e Shexheras 8. Fjala e Pejgamberit a.s.: "Akik është lugina e bekuar" 9. Larja e rrobës (së ihramit) tri herë për t'i hequr parfumin 10. Përdorimi i parfumit duke hyrë në gjendjen e ihramit. Çfarë duhet të veshë ai që dëshiron të hyjë në ihram 11. Kush shqipton telbijen (hadithi nr. 785) dhe hyn në gjendjen e ihramit me flokët e kokës të lidhura nyje 12. Shqiptimi i telbijes dhe hyrja në gjendjen e ihramit në xhaminë Dhul-Hulejfa (kush niset për haxh ose umre nga banorët e Medines ose kush vjen atje) 13. Hipja në kafshë vetëm ose me dikë tjetër gjatë haxhit 14. Çfarë rrobash duhet të veshë muhrimi (ai që hyn në gjendjen e ihramit) për rido (në mes e lart) dhe për izar (në mes e poshtë) 15. Telbija 16. Falënderimi, lavdërimi dhe madhërimi i Allahut përpara shqiptimit të telbijes duke hipur në kafshën (mjetin) e udhëtimit 17. Shqiptimi i telbijes duke u kthyer nga Kibla 18. Shqiptimi i telbijes në hyrjen e ndonjë lugine 19. Kush ka hyrë në gjendjen e ihramit në kohën e Pejgamberit a.s. (për haxh ose umre me atë qëllim që ka hyrë edhe ai) 20. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Haxhi është'në muajt e mirënjohur." (Kuran, 2:197) 21. Çfarë thuhet për haxhin temettu, kiran dhe ifrad. Po kështu kush nuk ka sjellë me vete kurbanin, ai duhet të dalë nga gjendja e ihramit për haxh dhe duhet ta bëjë atë si umre pastaj të veshë ihram tjetër nga Meka për haxh 22. Haxhi temettu 23. Nga duhet hyrë në Mekë 24. Epërsia dhe vlera e Mekës dhe e ndërtesave të saj 25. Ç'thuhet për trashëgiminë, shitjen dhe blerjen e shtëpive të Mekës. Të gjithë njerëzit kanë të drejta të barabarta për Xhaminë e Shenjtë (Mesxh/d/ Horom) 26. Qëndrimi i Pejgamberit a.s. në Mekë 27. Shkatërrimi i Qabesë 28. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Allahu e ka bërë Qabenë, Shtëpinë e Shenjtë vend sigurie dhe për haxh e umre për njerëzimin. Po kështu Ai i ka bërë edhe Muajt e Shenjtë ..." (Kuran, 5:97) 29. Shkatërrimi i Qabesë 30. Ç'thuhet për Gurin e Zi 31. Kush nuk ka hyrë në Qabe 32. Madhërimi i Allahut (duke thënë Allahu Ekber – Allahu është më i Madhi) brenda në Qabe 33. Si filloi remeli 34. Puthja ose prekja e Gurit të Zi me arritjen në Mekë gjatë sjelljes së parë të tavafit rreth Qabesë dhe remel gjatë tri rrotullimeve të para 35. Remeli gjatë tavafit për haxh dhe për umre. (Ibn Umeri r.a. tregon se Pejgamberi a.s. e bëri me remel tavafin gjatë tri rrotullimeve të para dhe me ecje të lirë gjatë rrotullimeve të tjera në haxh dhe në umre). (1604) 36. Prekja e Qoshit (e Gurit të Zi) me shkop 37. Puthja e Gurit të Zi 38. Ai që bën tavafin rreth Qabesë me të arritur në Mekë para se të shkojë te shtëpia e vet 39. (Është e lejuar) e tolura gjatë tavafit rreth Qabesë 40. Nuk lejohet tavafi, duke qenë zhveshur dhe nuk ka më haxh për idhujtarët 41. Kush nuk i është afruar Qabesë dhe, pas tavafit të parë, nuk e ka bërë tavaf tjetër rreth saj, derisa është nisur për Arafat dhe është kthyer 42. Furnizimi i haxhinjve me ujë 43. Është e detyrueshme ecja ndërmjet Safas dhe Mervas 44. Çfarë thuhet përsa'j/n ndërmjet Safas dhe Mervas 45. Gruaja në ditët e saja i bën të gjitha veprimet e haxhit përveç tavafit rreth Qabesë. Sa'ji pa avdes 46. Ku falet namazi i mesditës ditën e Tervijes 47. Agjërimi i ditës së Arafatit 48. Nisja në mesditë ditën e Arafatit 49. Nxitimi për të shkuar për qëndrimin në Arafat 50. Qëndrimi në Arafat 50. Si duhet ecur kur largohemi nga Arafati 51. Urdhri i Pejgamberit a.s. që njerëzit të zbresin të qetë nga Arafati 52. Dërgimi i të dobtëve të familjes natën e Muzdelifes herët pas perëndimit të hënës (për në Mina) pasi kanë qëndruar atje duke lutur Allahun 53. Kur falet agimi në Xhemë (Muzdelife) 54. Kur duhet larguar nga Xhemëi (Muzdelifeja) 55. Hipja në devenë që do të bëhet kurban 56. Sjellja me vete e devesë ose e lopëve e kurbanit 57. Caktimi dhe kurorëzimi i kurbanëve në Dhul-Hulejfe dhe pastaj vishet ihrami 58. Kurorëzimi i kurbanit me dorën tënde 59. Kurorëzimi i deleve 60. Kurora me lesh me ngjyrë 61. Mbulesa e devesë për kurban dhe dhënia e saj për bamirësi 62. Bërja kurban lopë për gratë e veta pa kërkesën e tyre 63. Bërja kurban në vendin ku ka bërë Pejgamberi a.s. në Mina 64. Bërja kurban i deveve pasi t'u lidhet njëra këmbë 65. Kasapit nuk i jepet gjë nga kurbani që ka therur 66. Çfarë hahet për vete nga kurbanët dhe çfarë shpërndahet si sadaka 67. Rruarja ose qethja e kokës pas lirimit nga ihrami 68. Hedhja e guralecave te Xhemaratet 69. Hedhja e guralecave te Xhemeratet nga mesi i luginës 70. Hedhja e guralecave te Xhemaratet, nga shtatë guralecë 71. Pasi hedhjes së guralecave tek dy Xhemaratet e para, kërkohet një vend i lirë i rrafshët dhe i bëhet dua Allahut duke u drejtuar nga Qabeja 72. Tavafi i Lamtumirës 73. Rasti kur gruas i vijnë zakonet pas Tavafit të Ifades (Tavafi i haxhit ose i Bajramit) 74. Muhassabi (vend mes Mekës dhe Minasë, ka edhe emra të tjerë si Abtah, Hasba, ose Haif Beni-Kirama) 75. Qëndrimi në Dhu-Tuva përpara hyrjes ne Mekë dhe qëndrimi në Bet'ha që është në Dhul-Hulejfe në kthim nga Meka (në Medine) 29. Umreja 1. Detyrimi për kryerjen e umres, vlera dhe epërsia e saj 2. Kush bën umren përpara haxhit 3. Sa herë ka bërë umre Pejgamberi a.s.? 4. Umre nga Tenëimi 5. Umre pas haxhit pa kurban 6. Shpërblimi i umres është sipas vështirësive që ndeshen për gjatë kryerjes së saj 7. Kur lirohet nga ihrami ai që bën umre? 8. Ç'duhet thenë pas kthimit nga haxhi, umre ose gazva (fushatë e shenjtë luftarake) 9. Pritja e haxhinjve që kthehen 10. Kthimi në shtëpi pasdite 11. Ai që e nxiton devenë kur i afrohet vendmbërritjes 12. Udhëtimi është një lloj ndëshkimi 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun 1. Rasti kur dikush dëshiron të bëjë umre, por pengohet që ta kryejë atë 2. Rasti kur dikush pengohet që të kryejë haxhin 3. Prerja e kurbanit para rruajtjes së kokës, në rastin kur dikush pengohet pëtë përfundojë haxhin ose umren 4. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Ose duke dhënë sadaka (lëmoshë)...", këtu: të ushqejë gjashtë të varfër 5. Fidja që jepet në formën e ushqimit (të gjashtë vetave), secilit nga një gjysëm sa' (1.5 kg.) ushqim 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) 1. Në qoftë se jo-muhrimi gjuan dhe gjahun ia dhuron një muhrimi, atëherë këtij i lejohet ngrënia e tij 2. Muhrimi nuk duhet ta ndihmojë atë që nuk është muhrim në vrasjen e gjahut 3. Muhrimi nuk duhet të tregojë gjahun duke dashur ta gjuajë atë ai që nuk është muhrim 4. Në qoftë se dikush i dhuron një gomar të egër një muhrimi, atëherë ai nuk duhet ta pranojë atë 5. Ç'kafshë mund të vritet nga muhrimi brenda kufinjve të Shenjtë të Haremit 6. Është e ndaluar lufta në Mekë 7. Kupat për muhrimin 8. Martesa e muhrimit 9. Larja e gjithë trupit nga muhrimi 10. Hyrja në Harem (kufinjtë e shenjtë) të Mekës pa veshur ihramin 11. Kryerja e haxhit për një të vdekur dhe përmbushja e betimeve të tij. Burri mund të bëjë haxh për grua 12. Haxhi i fëmijëve 13. Haxhi i grave 14. Kush betohet se do të shkojë në Qabe në këmbë 32. Vlerat dhe virtytet e Medines 1. Haremi (territori i shenjtë) i Medines 2. Vlera dhe epërsia e Medines. Ajo i nxjerr jashtë njerëzit e ligj e të këqinj 3. Medina quhet edhe Taba 4. Ç'thuhet për atë që e lë Medinen 5. Imani (besimi) kthehet përsëri në Medine 6. Gjynahu i atij njeriu që tradhton dhe dëmton banorët e Medines 7. Ndërtesat e larta të Medines 8. Dexhali nuk do të mundet të hyjë në Medine 9. Medina e nxjerr jashtë të keqen (njerëzit e ligj etj.) 10. (pa titull) 11. (pa titull) 33. Agjërimi 1. Vlera dhe epërsia e agjërimit 2. Rejjon (një nga portat e Xhenetit) është vetëm për agjëruesit 3. Duhet thënë "Ramazani" apo "muaji i Ramazanit"? Ata që i shohin të dyja të pranueshme 4. Kush nuk lë gënjeshtrën dhe të vepruarit sipas saj dhe ligësi të tjera në Ramazan 5. A duhet të thotë dikush që fyhet: 'Jam agjërueshëm'? 6. Agjërimi është i këshilluar për ata (të pamartuarit) që kanë frikë se bien në punë të liga e në imoralitet. 7. Fjala e Pejgamberit a.s.: "Filloni agjërimin kur të shihni hënën e re (të Ramazanit) dhe ndaloni kur të shihni hënën e re (të Shevvalit)" 8. Dy muajt e festave të Bajramit (Ramazani dhe Dhul- Hixh-xheh) nuk pakësohen. (Is'haku thotë: Edhe në qoftë se Ramazani është 29 ditë, ai përsëri është i plotë (në vlerën dhe epërsinë e tij); Pejgamberi Muhamed a.s. thotë: "Nuk do të ndodhë që të ketë pakësim në numër dhe në vlerën e tyre." 9. Fjala e Pejgamberit a.s.: "Ne as nuk shkruajmë dhe as nuk dimë llogari." 10. Nuk agjërohet një ose dy ditë para Ramazanit 11. Fjala e Allahut, e lartësuar qoftë përmendja e Tij: "Ju është bërë e ligjshme që ju të keni marrëdhënie me gratë tuaja natën e agjërimit." (Kuran,v. 2: 187) 12. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë (drita e agimit) nga peri i zi (errësira e natës), pastaj plotësoni agjërimin tuaj deri në rënien e natës (pasardhëse)." (Kuran, 2: 187) 13. Sa është koha nga mbarimi i syfyrit deri në namazin e agimit 14. Ngrënia e syfyrit ka shumë bekime e mirësi, por nuk është e detyruar 15. Nëse vendos për të agjëruar ditën 16. Nëse agjëruesi gdhihet xhunub (a është i vlefshëm agjërimi i tij?) 17. Përqatimi i agjëruesit 18. Nëse agjëruesi ha ose pi në harresë (a duhet të agjërojë ditë tjetër për këtë ditë?) 19. Nëse dikush kryen marrdhënie me bashkëshorten ditën gjatë Ramazanit dhe nuk ka asgjë për të dhënë sadaka, atëherë atij i jepet lëmoshë dhe ai ia jep atë dikujt tjetër si bamirësi 20. Nxjerrja e gjakut të keq (bërja e kupave) dhe vjellja nga agjëruesi 21. Agjërimi ose jo në udhëtim 22. Në qoftë se agjëruesi udhëton pasi të ketë filluar Ramazani (a i lejohet të prishë agjërimin në udhëtim?) 23. (pa titull) 24. Thënia e Pejgamberit a.s. një agjëruesi: "Nuk është përkushtim agjërimi në udhëtim" 25. Shokët e Pejgamberit nuk kanë shprehur mospëlqim ndaj njëri-tjetrit për agjërimin ose prishjen e tij në udhëtim 26. Kush vdes, ndërsa ka pasur detyrime agjërimi 27. Kur është vakti për prishjen e agjërimit (iftarit)? 28. Të nxituarit me iftarin sapo të vijë koha 29. Nëse dikush prish agjërimin duke menduar se ka hyrë koha, por më pas sheh diellin (a duhet ta agjërojë këtë ditë më vonë?) 30. Agjërimi i fëmijëve 31. Agjërimi i pandërprerë lejohet vetëm nga syfyri në syfyr 32. Ndëshkimi për atë që ndjek shpesh agjërimin e pandërprerë 33. Nëse dikush e detyron vëllanë e vet musliman ta prishë agjërimin e lirë (nafile) duke i bërë atij be 34. Agjërimi në muajin Shaban 35. Çfarë thuhet për kohën e agjërimit dhe të mosagjërimit të Pejgamberit a.s. 36. E drejta e trupit në agjërim 37. E drejta e familjes (bashkëshortes) në agjërim 38. Kush shkon për vizitë dhe nuk e prish agjërimin 39. Agjërimi i ditëve të fundit të muajit 40. Agjërimi i ditës së xhuma (së premtes) 41. A mundet që dikush të zgjedhë ditë të veçantë për të agjëruar? 42. Agjërimi ditët e Teshrikut (ditët e Bajramit të Kurbanit) 43. Agjërimi i ditës së Ashures (10 Muharrem) 34. Falja e teravisë 1. Vlera dhe epërsia e faljes nafile netëve të Ramazanit 2. Kërkimi i Natës së Kadrit në shtatë netët e fundit të Ramazanit 3. Fjala e Pejgamberit a.s. "Kërkojeni Natën e Kadrit në netët tek të dhjetë ditëve të fundit të Ramazanit" 4. Veprat e mira në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit 35. Itikafi 1. Itikafi në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit dhe se ai mund të bëhet në çdo xhami 2. Mutekifi nuk duhet të hyjë në shtëpi veçse për ndonjë nevojë 3. Itikafi është (vetëm) natën 4. Çadrat në xhami 5. A mund të shkojë mutekifi për ndonjë nevojë te dera e xhamisë? 6. Itikafi në dhjetë ditët e mesit të Ramazanit 36. Shitblerja dhe tregtia 1. Çfarë ka ardhur në lidhje me Fjalën e Allahut të Lartësuar: "Pasi të mbarojë falja (e xhumasë), atëherë shpërndahuni në tokë dhe kërkoni Mirësitë e Allahut (me punë të ndryshme) dhe kujtojeni Allahun shumë, që të mund të jeni të fituar." (Kuran, 62:10) 2. Gjërat e ligjshme dhe të paligjshme janë të përcaktuara qartë dhe ndërmjet tyre ka gjëra të dyshimta e të paqarta 3. Shpjegimi i gjërave të dyshimta 4. Kur nuk quhen pëshpëritjet e errëta të vetvetes apo gjëra të tilla, si gjëra të dyshimta e të paqarta 5. Kush nuk shqetësohet për mënyrën se nga e si i fiton paratë (në rrugë të ligjshme a të paligjshme) 6. Tregtia e pëlhurave dhe e gjërave të tjera 7. Dalja për tregti 8. Kush dëshiron që ta shtojë pasurinë dhe mjetet e jetesës 9. Pejgamberi a.s. bleu (drithë) në mirëbesim 10. Fitimi i njeriut dhe puna e tij e krahut 11. Njeriu duhet të jetë i butë e zemërgjerë në shitblerje 12. Kush i le kohë të pasurit të paguajë kur të mundet 13. Kur shitësi dhe blerësi nuk fshehin gjë dhe tregohen të çiltër 14. Shitja e hurmave të përziera 15. Gjynahu i madh i kamatëdhënësit 16. Fjala e Allahut të Madhëruar: "Allahu do ta shkatërrojë kamatën dhe do të japë fitim për sadakanë (veprat bamirëse, lëmoshën)." (Kuran, 2:276) 17. Përmendja e farkëtarëve 18. Përmendja e rrobaqepësit 19. Shitja e kafshëve dhe e gomarëve 20. Blerja e devesë me sëmundjen e etjes 21. Përmendja e atij që nxjerr gjakun e keq me kupa 22. Tregtia e atyre gjërave fitimi prej të cilave është i papëlqyer 23. Kush blen diçka dhe ia dhuron atë dikujt tjetër në çast pa u larguar nga shitësi 24. Çfarë nuk pëlqehet në lidhje me gënjeshtrën në tregti 25. Ç'thuhet për tregjet 26. Është e papëlqyer ngritja e zërit në treg 27. Peshimi ose matja e mallit bëhet nga shitësi ose blerësi 28. Çfarë parapëlqehet në peshim 29. Bekimi i Allahut për sa'-in dhe mudd-in e Pejgamberit a.s. 30. Ç'thuhet për shitjen e ushqimeve dhe ruajtjen e tyre 31. Shitësi nuk duhet të nxisë dikë (në një shitje të lirë) ta prishë një marrëveshje shitblerje për të cilën dikush është pajtuar me një shitës tjetër, me qëllim që ai t'i shesë atij mallin e vet 32. Shitja me ankand 33. Shitja garar (e diçkaje jo të pranishme) dhe shitja e asaj që është akoma në bark të kafshës 34. Është e ndaluar ta lësh devenë, lopën, delen etj. pa mjelë (për t'ia rritur çmimin duke mashtruar) 35. Shitja e skllavit imoral 36. A lejohet që qytetari të shesë prodhimet e fshatarit pa lejen e tij? A duhet ta ndihmojë ose ta këshillojë atë? 37. Është e ndaluar t'i dalësh karvanit të tregtarëve në rrugë (për t'i blerë mallra jashtë tregut) 38. Shitja e rrushit të thatë me rrush të thatë dhe e ushqimit me ushqim 39. Shitja e elbit me elb 40. Shitja e floririt me flori 41. Këmbimi i argjendit me argjend 42. Shitja e dinarit me dinar veresie 43. Shitja e argjendit me flori veresie 44. Shitja muzabene (hadithi nr. 1029) dhe araja. Enesi thotë: "Pejgamberi a.s. ka ndaluar shitjen muzabene dhe muhakale (shitja e grurit të pashirë me grurë të shirë) 45. Shitja e hurmave të pavjelura në palma me flori ose argjend (me para) 46. Shitja e frutave para se të duken qartë cilësitë dhe vlerat e tyre (se nuk i dëmton më asgjë si sëmundje, kalbje etj.) 47. Në qoftë se dikush shet frutat para se të duken qartë cilësitë e tyre dhe të padëmtuara, pastaj i prek ndonjë dëmtim (atëherë ato i kthehen përsëri shitësit) 48. Në qoftë se dikush dëshiron të blejë hurma të mira me hurma (më të këqija se ato) 49. Shitja e drithërave ose e zarzavateve (para se të duket qartë vlera dhe cilësia e tyre) 50. Në rastet kur nuk ka gjykirn të përcaktuar qartë, atëherë u duhet kthyer zakoneve dhe vlerësimeve të vendit për të dhënë gjykime në çështje si shitblerjet, qiratë, masat dhe peshat 51. Ortaku i shet pjesën e vet të pasurisë së përbashkët ortakut tjetër 52. Blerja e skllavit nga armiku në luftë pastaj dhënia e tij dikujt si dhuratë dhe lirimi i tij 53. Vrasja e derrave 54. Shitja e figurave të sendeve dhe çfarë urrehet nga kjo 55. Gjynahu i atij që shet (me vetëdije) një njeri të lirë (për skllav) 56. Shitja e kafshëve të ngordhura dhe e idhujve 57. Çmimi i qenit 37. Selemi 1. Selemi për një masë të njohur të veçantë dhe të përcaktuar 2. Selemi, i cili nuk ka asgjë (për të paguar për vlerën që merr paradhënie) 38. E drejta e parablerjes 1. Ortaku duhet ta njoftojë bashkëpronarin, i cili ka të drejtën e parablerjes, nëse do që ta shesë pjesën e tij të pasurisë, para se ta shesë atë 2. Cili quhet fqinji më i afërt 39. Dhënia me qira 1. Në lidhje me qiranë 2. Ruajtja e dhenve për kirat 3. Marrja në punë nga pasditja deri në mbrëmje 4. Kush merr në punë dikë pastaj ai largohet duke mos marrë shpërblimin që i takonte, pastaj punëdhënësi e investon atë vlerë duke e shumëfishuar atë, ose kush investon kapitalin e dikujt tjetër dhe e shton atë 5. Çfarë paguhet për rukja (këndim Kurani për të shëruar një të sëmurë) 6. Pagesa për ndërzimin e kafshëve 40. Havala (kalimi i borxhit) 1. Në qoftë se borxhet e dikujt i kalojnë (si detyrim) një të pasuri, hovala është e pakthyeshme 2. Është i lejueshëm kalimi i borxhit të një të vdekuri dikujt tjetër 3. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Atyre që u keni dhënë besën e jeni vëllazëruar me ta, duhet t'u jepni pjesën e tyre (me dëshirën tuaj)." (Kuran, 4: 33) 4. Ai që merr përsipër të shlyejë borxhet e të vdekurit, nuk duhet të ndërrojë mendje 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) 1. Ortaku mund të përfaqësojë ortakun 2. Në qoftë se bariu ose një zëvendës sheh një dele duke ngordhur ose ndonjë gjë tjetër që po prishet, atij i lejohet që ta therë delen dhe ta shpëtojë gjënë që po shkon dëm ose po prishet 3. Të ngarkosh dikë për të shlyer borxhet 4. Lejohet që t'i jepet dhuratë përfaqësuesit ose ndërmjetësuesit (të dikujt) 5. Në qoftë se dikush çon ndonjë përfaqësues i cili le diçka dhe pronari e pranon një veprim të tillë, atëherë është e lejuar kjo gjë 6. Në qoftë se një përfaqësues bën një blerje të palejueshme, atëherë kjo tregti është e papranueshme 7. Caktimi i një përfaqësuesi për të zbatuar një ligj ndëshkimi të vendosur nga Allahu 42. Kultivimi i bujqësisë 1. Vlera dhe mirësia e mbjelljes së farave. dhe pemëve 2. Frika nga pasojat e dhënies pas veglave dhe pajisjeve bujqësore ose nga kalimi i kufijve të përcaktuar 3. Mbajtja e qenit roje për pronat 4. Përdorja e qeve për të lëruar 5. (Është e lejueshme) t'i thuash dikujt: "Kujdesu për pemët e mia dhe t'i ndash frutat me mua." 6. Marrëveshja e përkohshme për gjysmatarinë 7. Vakëfet e shokëve të Pejgamberit a.s., tokat e dhëna me haraç, tokat e dhëna me gjysmatari dhe pajtime e marrëveshje të tjera 8. Kush e bën pjellore një tokë djerrë që s'është e askujt (atëherë bëhet pronar i saj) 9. Shokët e Pejgamberit a.s. i ndanin falas me njëri- tjetrin bereqetin dhe frutat e pronave të tyre 10. (pa titull) 43. Ujitja 1. Dhënia (shpërndarja) e ujit 2. Ai që thotë: "Pronari i ujit ka të drejtë të pijë derisa të ngopet" 3. Mosmarrëveshjet dhe kundërshtitë për puset e ujit dhe zgjidhja e tyre 4. Gjynahu i atij që ia ndalon ujin udhëtarit 5. Vlera dhe epërsia e dhënies së ujit (për ata që kanë nevojë) 6. Kush mendon se pronari i një rezervuari ose i një ene me ujë ka të drejtë më shumë se çdokush tjetër ta përdorë atë ujë 7. Himat (kullotat private) i përkasin vetëm Allahut dhe të Dërguari të Tij a.s. 8. Përdorimi i ujit të lumit për të pirë njerëzit dhe kafshët 9. Shitja e druve dhe e barit 10. Toka djerrë (që sunduesi ua jep disa njerëzve) 11. Dikush mund të ketë të drejtë të kalojë nëpër kopsht ose të ketë pjesë në hurmat (frutat) e tij 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi 1. Kush merr paratë e njerëzve duke pasur qëllim për t'ua rikthyer ose për t'i prishur 2. Shlyerja e borxheve 3. Shlyerja e borxheve me bujari 4. Namazi i xhenazes së atij që ka borxh 5. Çfarë ndalohet për shpërdorimin e parave 45. Grindjet 1. Çfarë përmendet për njerëzit dhe për grindjet ndërmjet çifutëve dhe muslimanëve 2. Fjalosja e dy kundërshtarëve kundër njëri-tjetrit 46. Sendet e gjetura 1. Kur ai që ka humbur diçka, e përshkruan saktë atë, atëherë sendi i duhet kthyer atij 2. Nëse dikush gjen një kokërr hurmë rrugës 47. Padrejtësia 1. Shpagimi për padrejtësitë (Ditën e Gjykimit) 2. Fjala e Allahut: "Vërtet, mallkimi i Allahut qoftë mbi të padrejtët" (Kuran, 11:18) 3. Muslimani nuk duhet t'i bëjë padrejtësi muslimanit dhe nuk duhet t'ia dorëzojë atë armikut 4. Ndihmoje vëllanë tënd qoftë kur bën padrejtësi, qoftë kur i bëjnë padrejtësi 5. Padrejtësia do të jetë errësirë Ditën e Ringjalljes 6. Në qoftë se i shtypuri e fal shtypësin, atëherë a duhet ta bëjë të njohur padrejtësinë e bërë ndaj tij? 7. Gjynahu i atij që zë padrejtësisht tokën e të tjerëve 8. Kur dikush i jep leje një tjetri për të bërë diçka, atëherë leja është e vlefshme 9. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Megjithatë ai është më grindaveci nga kundërshtarët (kur zihen)." (Kuran, 2: 204) 10. Gjynahu i atij që grindet padrejtësisht për diçka, duke e ditur se e ka gabim 11. Hakmarrja e të shtypurit kur gjen pasurinë e shtypësit 12. Nuk i ndalohet fqinjit që të ngulë kunj në murin tënd 13. Ç'thuhet për oborret e hapur të shtëpive dhe ulja atje si edhe për uljen në rrugë 14. Kur ka mosmarrëveshje për një rrugë publike 15. Ndalimi i grabitjes dhe i gjymtimit të trupit 16. Ai që lufton për të mbrojtur pasurinë e vet 17. Në qoftë se dikush thyen enën e drurit ose diçka tjetër të dikujt (a duhet ta shlyejë atë)? 48. Pjesëmarrja në ortakëri 1. Ndarja e ushqimit, nehd-i dhe urud-j 2. Ndarja e dhenve 3. Vlerësimi i një pasurie të bashkuar nga ortakët me një çmim të përbashkët 4. A mund të hidhet short për ndarjet dhe pjesët që u takon? 5. Ndarja e ushqimit dhe e gjërave të tjera 49. Lënia peng në qytete 1. Lejohet lënia peng e një kafshe, e cila përdoret për udhëtim ose për qumësht 2. Rasti kur lindin mosmarrëveshje midis pengdhënësit dhe pengmarrësit 50. Lirimi i skllevërve 1. Cili është çlirimi më i mirë i skllevërve? 2. Rasti kur dikush çliron një skllav në pronësi të dy pronarëve ose një skllave në pronësi të disa pronarëve 3. Çfarë thuhet për çlirimin e skllavit dhe për divorcin etj. gabimisht ose nga harresa 4. Në qoftë se dikush i thotë skllavit të tij se është për Allahun, duke pasur si qëllim çlirimin e tij, (atëherë skllavi është i çliruar). Dëshmia për çlirim 5. Lirimi i një idhujtari 6. Kush ka pasur skllevër arabë 7. Kapifulli 7. Është e papëlqyeshme të përçmohet skllavi 8. Kur shërbyesi të sjell ushqimin 9. Në qoftë se dikush e rreh skllavin, atëherë duhet ta shmangë fytyrën 10. Kushtet e lejuara për një shkresë për lirimin e një' skllavi 51. Dhuratat 1. Vlera dhe epërsia e dhënies së dhuratave 2. Pranimi i dhuratës së gjakut 3. Pranimi i dhuratës 4. Rasti kur dikush i çon një dhuratë shokut të tij në kohën kur ai ndodhet në shtëpinë e gruas tjetër dhe kështu nuk ia jep atë 5. Çfarë dhurate nuk duhet kthyer prapë 6. Shpërblimi i dhënë për dhuratën 7. Prania e dëshmitarëve kur jepet dhurata 8. Dhurata e burrit për gruan dhe e gruas për burrin 9. Është e lejuar që gruaja t'i japë dhuratë edhe dikujt tjetër përveç bashkëshortit të saj si edhe të lirojë skllevër ndërkohë që e ka burrin gjallë 10. Si të merret skllavi dhe pasuria e dhënë si dhuratë? 11. Dhurimi i rrobave të papëlqyera për t'u veshur 12. Pranimi i dhuratave të idhujtarëve 13. Dhuratat për idhujtarët 14. (pa titull) 15. Çfarë thuhet për umre-në dhe rukba-në 16. Marrja hua e një sendi për nusen në dasmën e saj 17. Vlera e maniho-s (hadithi nr. 1152) 52. Dëshmitë 1. Mos dëshmoni për padrejtësi në qoftë se ju kërkohet 2. Ç'thuhet për dëshminë e rreme 3. Dëshmia e të verbrit, martesa e tij, çështjet e tij, martesa prej tij, shitja dhe blerja prej tij, pranimi i thirrjes së ezanit prej tij etj. dhe çështje që vlerësohen nga dëgjimi i zërit 4. Gratë dëshmojnë kujtime nderimi për njëra-tjetrën 5. Mjafton që të dëshmojë vetëm një burrë për sjelljen e mirë të dikujt tjetër 6. Puberteti (mosha e pjekurisë) i djemve dhe pranimi i dëshmisë së tyre 7. Në qoftë se njerëzit që u kërkohet dëshmia nxitojnë të dëshmojnë 8. Si bëhet betimi? 9. Nuk është gënjeshtar ai që pajton njerëzit 10. Thënia e drejtuesit për njerëz e tij: "Le të shkojmë të bëjmë pajtim (mes njerëzve)" 11. Si shkruhet: "Këto janë kushtet me të cilat filani, i biri i filanit pajtohet me filanin, të birin e filanit", pa përmendur fisin ose mbiemrin 12. Fjala e Pejgamberit a.s. për Hasan Ibn Aliun r.a.: "Ky biri im është fisnik." 13. A duhet të këshillojë imami për pajtim? 53. Kushtëzimet 1. Kushtet e mehrit kur bëhet akti i martesës 2. Kushtëzimet që nuk janë të ligjshme në ndëshkimet e ligjshme të përcaktuara nga Allahu 3. Kushtëzimi në marrëveshjen e ndarjes së bereqetit 4. Kushtëzimet e xhihadii, kushtet e paqes me forcat armike (jomuslimane) dhe shkrimi i këtyre kushteve 5. Kushtet e lejuara dhe çfarë përjashtohet nga vendimi 54. Amanetet dhe porositë 1. Vasijetet (amanetet dhe porositë) 2. Dhënia e sadakasë në prag të vdekjes 3. A hyjnë fëmijët dhe gratë në rrethin e të afërmve (për sa i takon porosisë)? 4. Fjala e Allahut të Madhëruar: "I provoni jetimët (për aftësitë e tyre) derisa të arrijnë moshën e martesës ..." (Kuran, 6: 4) 5. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Vërtet, ata që padrejtësisht hanë nga pasuria e jetimëve, ata vetëm zjarr gllabërojnë në barkun e tyre dhe do të digjen në Zjarrin që digjet fort." (Kuran, 4:10) 6. Paga e kujdestarit të vakëfit 7. Rasti kur dikush mban një copë tokë ose një pus si vakëf, ose i kushtëzon vetes që të përfitojë prej ujit të tij si gjithë muslimanët e tjerë 8. Fjala e Allahut, më të Madhit, të Gjithëfuqishmit: "O ju që keni besuar! Kur t'i afrohet vdekja kujtdo prej jush dhe bëni testament, atëherë merrni dëshminë e dy burrave të drejtë nga të afërmit tuaj ose dy të tjerë ... Allahu nuk e udhëzon popullin e pabindur." (Kuran 5: 106-108) 55. Xhihadi 88. Falja e namazit pas kthimit nga udhëtimi 89. Detyrimi i 'nje të pestës' (1/5 nga plaçka e luftës; Kuran, 8:41 ) 90. Ç'thuhet për parzmoren e Pejgamberit a.s., për shkopin e tij, shpatën, kupën dhe unazën e tij, dhe çfarë bënë kalifët e mëpasshëm me këto gjëra, të cilat nuk u shpërndanë. Çfarë thuhet për flokët, këpucët dhe enët e tij, gjëra të cilat quheshin si të bekuara nga shokët e tij dhe nga të tjerët pas vdekjes së Pejgamberit a.s. 91. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Ta dini se çfarëdo që të fitoni si plaçkë lufte, një e pesta i takon Allahut, të Dërguarit." (Kuran, 8:41) 92. Fjala e Pejgamberit a.s.: "Muslimanëve u është lejuar plaçka e luftës" 93. (pa titull) 94. Ai që nuk merr një të pestën nga plaçka e një femohuesi të vrarë; ai që vret një femohues, atëherë atij i takon e gjithë plaçka e tij, pa e dhënënjë të pestën e saj dhe gjykimi i imamit për këtë 95. Çfarë u jepfe Pejgamberi a.s. atyre muslimanëve me besim të dobët dhe muslimanëve të tjerë nganjë e pesta ose nga burime të tjera 96. Ushqimet e fituara si plaçkë lufte në fushën e betejës 97. Taksa e xhizjes që u merret dhimmive dhe armëpushimi i përkohëshëm me armikun 98. Në qoftë se imami arrin një armëpushim me mbretin e një vendi, atëherë a e përfshin kjo paqe të gjithë popullsinë e atij vendi? 99. Gjynahu i madh i atij që vret një njeri të pafajshëm, i cili është në marrëveshje paqeje me muslimanët 100. A mund të falen idhujtarët, që i tradhtojnë muslimanët? 101. Bërja paqe me idhujtarët dhe pajtimi me ta me para ose me rrugë të tjera si dhe gjynahu i atij që nuk përmbush kushtet e marrëveshjes 102. A mund të falet një dhimmiu në qoftë se bën magji? 103. Vëmendja ndaj tradhëtisë 104. Gjynahu i atij që bën marrëveshje pastaj tradhton 105. Gjynahu i tradhtarit, të pabesit dhe mashtruesit kur tradhton një njeri të mirë ose të keq 1. Vlera dhe epërsia e xhihadit 2. Më i miri i njerëzve është ai besimtar, luftëtar i paepur me jetën e tij dhe me pasurinë e tij për Çështjen e Allahut 3. Shkallët e luftëtarëve për Çështjen e Allahut 4. Marshimi në Çështjen e Allahut paradite dhe pasdite (në çdo kohë, herët a vonë). Një vend i vogël në Xhenet sa harku i krahut tuaj është më i mirë se gjithë dynjaja me gjithë ç'ka në të 5. Hyritë e Xhenetit dhe cilësitë e tyre 6. Shpërblimi i atij që lëndohet ose plagoset për Çështjen e Allahut 7. Vlera dhe shpërblimi i atij që plagoset për Çështjen e Allahut 8. Fjala e Allahut, më të Madhit, të Gjithëfuqishmit: "Nga besimtarët ka burra që e mbajtën me të vërtetë besën me Allahun ..." (Kuran, 33: 23) 9. Veprat e mira para pjesëmarrjes në xhihad 10. Ai që goditet dhe vritet nga një shigjetë e panjohur 11. Kush lufton që Fjala e Allahut të jetë mbi gjithçka 12. Larja e trupit pas betejës nga pluhuri 13. Rasti i një femohuesi që vret një musliman, pastaj pranon Islamin, bën vepra të mira dhe vritet (për Çështjen e Allahut) 14. Ai që parapëlqen xhihadin mbi agjërimin 15. Shtatë kategoritë e tjera të njerëzve që quhen shehidë, përveç atij që vritet në xhihad 16. Fjala e Allahut, të Gjithëfuqishmit, më të Lartit: "Nuk janë të barabartë ata besimtarë që rrinë (në shtëpitë tyre), përveç atyre që janë të pamundur, me ata që luftojnë për Çështjen e Allahut ..." (Kuran, 4: 95, 96) 17. Nxitja dhe thirrja (e besimtarëve) për të luftuar 18. Hapja e Hendekut 19. (Shpërblimi i) atij që ndonjë arsye e ligjshme e pengon nga xhihodi 20. Vlera dhe epërsia e agjërimit për Çështjen e Allahut 21. Vlera dhe epërsia e atij që përgatit një luftëtar (për xhihod) ose që kujdeset për njerëzit e atij në mungesë të tij 22. Lyerja me honut (erë me të cilën lyhet i vdekuri) gjatë betejës 23. Vlera dhe epërsia e zbulimit 24. Xhihadi vazhdohet, sido që të jetë sunduesi musliman: i mirë apo i keq 25. Vlera dhe epërsia e atij që mban kalë (për xhihad) nga Fjala e Allahut, të Gjithëfuqishmit, më të Lartit: "... bashkë me kalorsinë ..." (Kuran, 8: 60) 26. Vënia e emrit për kalit dhe gomarin 27. Ç'thuhet për shenjat ogurzeza të kalit 28. Hisja e kalit (nga plaçka e luftës) 29. Deveja e Pejgamberit a.s. 30. Mbajtja dhe dhënia ujë e grave luftëtarëve në luftrat e shenjta 31. Kujdesi i grave për të plagosurit nëpër beteja 32. Vigjilenca në xhihad 33. Shërbimi gjatë betejave 34. Vlera dhe epërsia e ruajtjes së muslimanëve nga femohuesit një ditë për Çështjen e Allahut 35. Kush kërkon ndihmën e të varfërve dhe të të përkushtuarve në luftë 36. Nxitja për të ushtruar harkëtarinë 37. Mburoja dhe mbrojtja me mburojën e shokut 38. Çfarë thuhef për zbukurimin e shpatave (me flori e argjend) 39. Çfarë thuhet për parzmoren e Pejgamberit a.s. dhe për thurakun (këmishë hekuri e thurur) gjatë betejës 40. Veshja e mëndafshit në luftë 41. Ç'thuhet për luftën kundër bizantinëve 42. Lufta kundër çifutëve 43. Lufta kundër turqve 44. Lutja që Allahut t'i shpartallojë e t'i trondisë idhujtarët 45. Lutja që Allahu t'i udhëzojë idhujtarët me qëllim që t'u tërheqë atyre vëmendjen 46. Ftesa e Pejgamberit (Muhamed) a.s. që njerëzit të pranojnë Islamin, të besojnë në Pejgamberinë e tij dhe të mos marrin njëri-tjetrin për zota në vend të Allahut 47. Fshehja e vendit të vërtetë të fushatës luftarake duke përdorur fjalë e veprime të dyshimta dhe parapëlqimi i ditës së enjte për udhëtime (nga Pejgamberi a.s.) 48. Lënia e lamtumirës 49. Dëgjimi dhe bindja imamit (prijësit musliman përderisa ai u përmbahet Urdhrave të Allahut) 50. Imami duhet të mbrohet nga muslimanët dhe duhet të merret si mbrojtës 51. Dhënia e besës gjatë betejës për të mos e braktisur atë 52. Imami duhet t'i urdhërojë njerëzit të bëjnë vetëm ç'është në mundësinë e tyre 53. Në qoftë se nuk e kishte filluar betejën në orët e para të mëngjesit, Pejgamberi a.s. e shtynte luftimin derisa të varej dielli (pas mesdite) 54. I punësuari (në shërbim dhe për qëllime të xhihodit) 55. Çfarë është thënë për flamurin e Pejgamberit a.s. 56. Fjala e Pejgamberit a.s.: "Jam nxjerrë fitimtar një muaj larg nga tmerri (i kallur në zemrën e armikut)" 57. Marrja e ushqimeve me vete në luftë dhe Fjala e Allahut të Madhëruar: "Pajisuni me gjërat që ju nevojiten për rrugë dhe dijeni se pajisja më e mirë është devotshmëria" (Kuran, 2: 197) 58. Dy vetë hipur në një gomar 59. Nuk është e pëlqyeshme të udhëtohet në një vend armiqësor, duke pasur Kuranin me vete 60. Çfarë nuk pëlqehet në ngritjen e zërit në thirrjen e tekbirit (Allahu Ekber - Allahu është më i Madhi) 61. Thënia 'Subhan-Allah' kurzbritet në luginë 62. Udhëtari shpërblehet njësoj edhe gjatë udhëtimit për ato vepra të mira që i kryente në shtëpi (sikur po i vepron edhe në udhëtim) 63. Udhëtimi vetëm 64. Pjesëmarrja në xhihad me lejen e prindërve 65. Ç'thuhet për varjen e këmborëve dhe gjërave të ngjashme në qafën e deveve 66. Në qoftë se dikush është për t'iu bashkuar ushtrisë, pastaj bashkëshortja e tij niset për haxh, ose ai ka arsye të qartë, atëherë a i jepet leje atij? 67. Robërit e luftës në pranga 68. A lejohet sulmimi i armikut natën me mundësinë që (pa dashje) të vriten foshnjat dhe fëmijët? 69. Vrasja e fëmijëve në luftë 70. Askush nuk duhet të ndëshkojë me ndëshkimin e Allahut (me zjarr) 71. (pa titull) 72. Djegia e shtëpive dhe palmave të hurmës 73. Lufta është strategji 74. Çfarë zënkash dhe mosmarrëveshjesh janë të urryera në luftë dhe ndëshimi për atë që nuk i bindet imamit (udhëheqësit) të tij 75. Thirrja "O sabahah!" me zërin më të lartë për të dëgjuar njerëzit kur dikush sheh armikun 76. Lirimi i robërve të luftës 77. Lirimi i robërve idhujtarë 78. Nëse një luftëtar femohues vjen në vendin islam pa pasur besë për mbrojtje (a lejohet vrasja e tij?) 79. Kapitujt 79, 80. Dhënia e dhuratave të dërguarve të huaj. A mund të ndërhyjë dikush për dhimmi-un apo të merret me ta? 80. Si t'i paraqitet islami një fëmije 81. Regjistrimi i njerëzve nga imami 82. Qëndrimi në qytetin e armikut për tri ditë-net pas pushtimit të tij 83. Rasti kur dhujtarët marrin pasurinë e një muslimani si plaçkë lufte dhe më pas muslimani e merr atë përsëri 84. Të folurit persisht dhe arabisht me theks jo të zakonshëm dhe Fjala e Allahut të Madhëruar: "Nga shenjat të Tij është .... edhe dallimi i gjuhëve dhe i ngjyrave (racave) tuaja" (Kuran, 30: 22) dhe "Ne nuk kemi sjellë asnjë të Dërguar, veçse me gjuhën e popullit të vet ..." (Kuran, 14: 4) 85. Përvetësimi i diçkaje nga plaçka e luftës, para se ajo të ndahet dhe Fjala e Allahut të Lartësuar : "Kushdo që mashtron shokët e tij për plaçkën e luftës, do ta nxjerrë atë që ka marrë (në mënyrë të paligjshme) në Ditën e Ringjalljes." (Kuran, 3:161) 86. Vjedhja e diçkaje të vogël nga plaçka e luftës 87. Pritja e luftëtarit që kthehet nga xhihadi 56. Fillimi i krijimit 1. Çfarë thuhet në Fjalën e Allahut të Lartësuar: "Është Ai që e fillon krijimin, pastaj do ta përsërisë atë (pasi të jetë shuar) dhe kjo është shumë e lehtë përTë." (Kuran, 30:27) 2. Çfarë thuhet për shtatë Tokat 3. Vetitë e diellit dhe të hënës 4. Nga Fjala e Allahut, më të Lartit: "Ai i dërgon erërat si lajmëtare të mëshirës së Tij (para shiut)." (Kuran, 7: 57) 5. Përmendja e melekëve (Mëshira e Allahut qoftë mbi ta) 6. Ç'thuhet për cilësitë e Xhenetit dhe për faktin se ai tashmë është i krijuar (dhe ekziston qysh tani) 7. Përshkrimi i Zjarrit (Xhehenemit) dhe fakti se ai është i krijuar (dhe ekziston qysh tani) 8. Cilësitë e shejtanit dhe të ushtarëve të tij 9. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Ai ka shpërndarë në të gjallesa të çdo lloji." (Kuran, 2: 164 dhe 31: 10) 10. Pasuria më e mirë e muslimanit do të jenë dhentë që do t'i çojë për kullotë në maja të maleve 11. Nëse miza bie në një enë me ujë, atëherë zhyteni në enë, sepse njëri krah i saj ka sëmundjen, kurse tjetri ka shëruesin e saj 57. Ndodhitë e pejgamberëve 1. Krijimi i Ademit a.s. dhe i pasardhësve të tij 2. Fjala e Allahut të Madhëruar: "Të pyesin ty (o Muhamed) për Dhulkarnejnin. Thuaju: 'Unë do t'ju rrëfej diçka nga historia e tij'. Vërtet, Ne e vendosëm atë në tokë e i dhamë mjete për të arritur çdo gjë." (Kuran, 18: 83,84) 3. (pa titull) 4. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Dhe tregoju për miqtë (melekët) e Ibrahimit" (Kuran, 15: 51) dhe "Kur Ibrahimi tha: 'Zoti im! Më trego se si Ti i ngjall të vdekurit'." (Kuran, 2: 260) 5. Fjala e Allahut të Madhëruar: "Dhe përmende në Libër (Kuran) Ismailin. Vërtet, ai ishte njeri i së vërtetës për çfarë premtoi." (Kuran, 19:54) 6. Fjala e Allahut të Madhëruar: "Edhe te (populli) Themud (Ne i dërguam) vëllanë e tyre Salihun." (Kuran, 11:61) 7. Fjala e Allahut të Lartësuar: "A ishit dëshmitarë kur Jakubit iu afrua vdekja? Kur ai u tha bijve të tij: 'Çfarë do të adhuroni pas meje?'" (Kuran, 2: 133) 8. Ndodhia e Hidrit me Musanë a.s. 9. (pa titull) 10. Fjala e Allahut të Lartësuar për Asijen dhe Merjemen: "Dhe Allahu sjell një shembull për ata që besojnë: bashkëshorten e Faraonit kur ajo tha: 'Zoti im! Më ndërto mua tek Ti një shtëpi në Xhenet...' (Kuran, 66: 11, 12) 11. Thënia e Allahut të Madhëruar: "Vërtet, edhe Junusi ishte nga të Dërguarit ..." (Kuran, 37:139-142) 12. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Edhe Daudit Ne i dhamë Zeburin." (Kuran, 4:163) 13. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Daudit Ne i dhuruam Sulejmanin. Sa rob i shkëlqyer ishte! Vërtet, ai kthehej te Ne gjithnjë me pendim!" (Kuran, 38:30) 14. Thënia e Allahut të Madhëruar: "(Përkujto) kur melekët i thanë: 'O Merjem! Allahu të ka veçuar ty, të ka pastruar e të ka zgjedhur mbi gratë e botës (të asaj kohe) ..." (Kuran, 3:42- 44) 15. Thënia e Allahut të Lartësuar: "O ithtarë të Librave të Parë! Mos i kaloni kufinjtë në fenë tuaj e mos thoni për Allahun, përveçse të vërtetën..." (Kuran, 4:171) 16. Thënia e Allahut të Madhëruar: "Përmende në Libër (në Kuran, o Muhamed) Merjemen, kur ajo u tërhoq në vetmi nga familja e saj ..." (Kuran, 19:16) 17. Zbritja e Isait, birit të Merjemes a.s. 18. Çfarë thuhet për Beni Israilët 19. Virtytet (dhe vlerat e Pejgamberit a.s., të fiseve etj.) 20. Vlerat e kurejshëve 21. (pa titull) 22. Përmendja e disa fiseve (22,23) 24. Çfarë ndalohet nga rruga (lutjet dhe zakonet) e kohës së errësirës paraislame 25. Ndodhia e Huzaas 26. Ngjarja si u bë musliman Ebu Dherri r.a. 27. Kush e lidh veten me baballarët e tij në Islam dhe para Islamit 28. Ai që do të mos i fyhen paraardhësit e tij 29. Emrat (epitetet) e të Dërguarit të Allahut a.s. 30. Vula përmbyllëse e Pejgamberëve 31. Vdekja e Pejgamberit a.s. 32. (pa titull) 33. Cilësitë e Pejgamberit a.s. 34. Sytë e Pejgamberit a.s. flinin, por zemra e tij nuk flinte 35. Shenjat treguese të Pejgamberisë në Islam 36. Fjala e Allahut, më të Lartit: "Ata që Ne u dhamë Librat e Parë (çifutët dhe të krishterët) e njohin mjaft mirë atë (Muhamedin a.s., ose Shtëpinë e Zotit, Qabenë në Mekë), ashtu siç njohin bijtë e tyre. Por në të vërtetë një grup prej tyre e fshehin të vërtetën duke e ditur atë." (Kuran, 2:146) 37. Kërkesa e idhujtarëve që Pejgamberi a.s. t'u tregojë atyre një mrekulli dhe ai u tregoi atyre çarjen e hënës më dysh 38. (pa titull) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve 1. (pa titull) 2. Vlerat e çmueshme të Umer Ibn Hattabit r.a. 3. Vlerat e çmueshme të Uthman Ibn Affanit r.a. 4. Vlerat e çmueshme të Ali Ibn Ebi Talib r.a. 5. Vlerat e të afërmve të të Dërguarit të Allahut a.s. 6. Tregimet përTalha Ibn Ubejdil-lahun r.a. 7. Vlerat e çmueshme të Saad Ibn Ebi Vekkas Zuhrij r.a. 8. Tregimet për dhëndurët e Pejgamberit a.s. 9. Vlerat e çmueshme të Zejd Ibn Harithas, skllavi i liruar i Pejgamberit a.s. 10. Tregimet për Usama Ibn Zejdin r.a. 11. Vlerat e çmueshme të Abdullah Ibn Umer Ibn Hattabit r.a. 12. Vlerat e çmueshme të Ammarit e të Hudhejfas r.a. 13. Vlerat e çmueshme të Ebu Ubejde Ibn Xherrahut r.a. 14. Vlerat e çmueshme të Hasanit dhe Husejnit r.a. 15. Tregimet për Ibn Abbasin r.a. 16. Vlerat e çmueshme të Halid Ibn Velidit r.a. 17. Vlerat e çmueshme të Salimit r.a., skllavi i liruar i Ebu Hudhejfes r.a. 18. Epërsia dhe vlerat e Aishes r.a. 19. Vlerat e çmueshme të ensarëve 20. Fjala e Pejgamberit a.s. : "Po të mos kishte qenë shpërngulja edhe unë do të kisha qenë ensar." 21. Dashuria për ensarët është pjesë dhe tregues i imanit (besimit) 22. Fjala e Pejgamberit a.s. për ensarët: "Ju jeni nga njerëzit më të dashur për mua." 23. Epërsia e familjeve të ensarëve 24. Fjala e Pejgamberit a.s. për ensarët: "Duroni derisa të më takoni mua tek Hauzi (Keutheri, lum i veçantë për Pejgamberin a.s. në Xhenet, sure 103) 25. Fjala e Allahut të Lartësuar në Kuran: "Ata (ensarët) i parapëlqejnë të shpërngulurit (muhaxhirët) mbi veten e tyre, ndonëse vetë kishin nevojë (për plaçkën e luftës)". (Kuran, 59:9) 26. Thënia e Pejgamberit a.s.: "Pranoni veprat e mira të mirëbërësve prej tyre dhe i falni keqbërësit nga mesi i tyre." 27. Vlerat e çmueshme të Saad Ibn Muadhit r.a. 28. Vlerat e çmueshme të Ubej Ibn Kabit r.a.. 29. Vlerat e çmuara të Zejd Ibn Thabitit r.a. 30. Vlerat e çmuara të Ebu Talhas r.a. 31. Vlerat e çmueshme të Abdullah Ibn Selamit r.a. 32. Martesa e Pejgamberit a.s. me Hadixhen r.a. dhe epërsia e saj 33. Treqimi për Hind Bint Utban r.a. 34. Tregimi për Zejd Ibn Nufejlin r.a. 35. Ditët e Xhahilisë (koha e errët e padijes para- islame) 36. Ardhja e Pejgamberit Muhamed a.s. si i Dërguari i fundit i Allahut 37. Vuajtjet që hoqën Pejgamberi a.s. dhe shokët e tij nga idhujtarët e mohuesit në Mekë 38. Tregimet për xhindet 39. Mërgimi në Etiopi (Abisini) 40. Ndodhia e Ebu Talibit 41. Tregimi për Isra-në (Udhëtimi i Pejgamberit a.s. brenda një nate nga Meka në Jerusalem) 42. Miraxhi (Ngjitja e Pejgamberit a.s. në qiej me trup e me shpirt) 43. Martesa e Pejgamberit a.s. me Aishen r.a., mbërritja e saj në Medine dhe konsumimi i martesës 44. Mërgimi i Pejgamberit a.s. dhe shokëve të tij r.a. në Medine 45. Mbërritja e Pejgamberit a.s. dhe e shokëve të tij në Medine 46. Qëndrimi i muhaxhirëve në Mekë pas përfundimit të të gjitha riteve të haxhit 47. Ardhja e çifutëve te Pejgamberi a.s. kur ai arriti në Medine 59. Betejat 1. Beteja e Usheiras 2. Fjala e Allahut të Lartësuar: "(Përkujtoni) kur ju i kërkuat ndihmë Zotit tuaj ... me të vërtetë Allahu është i Ashpër në ndëshkim." (Kuran, 8:9-13) 3. Numri i lufëtarëve të Bedrit 4. Vrasja e Ebu Xhehlit 5. Pjesëmarrja e melekëve në Luftën e Bedrit 6. (pa titull) 7. Ngjarja e fisit Beni Nedir dhe si ata e tradhtuan të Dërguarin e Allahut a.s. 8. Vrasja e Kab Ibn Eshrefit 9. Vrasja e Ebu Rafiut i quajtur edhe Selam Ibn Ebi Hukaik 10. Lufta e Uhudit 11. Fjala e Allahut të Madhëruar: "...dy grupe nga ju menduan të ktheheshin prej frikës, ndonëse Allahu ishte ndihmues i tyre. Andaj besimtarët le të mbështeten vetëm te Allahu!" (Kuran, 3:122) 12. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Vendimi nuk është i yti (o Muhamed a.s., por i Allahut), nëse Ai kthehet me mëshirë ndaj tyre (dhe i fal) apo i ndëshkon, pasi ata në të vërtetë janë keqbërës)." (Kuran, 3:128) 13. Rënia dëshmor e Hamza Ibn Abdul-Muttalibit r.a. 14. Plagët që mori Pejgamberi a.s. Ditën e Uhudit 15. Fjala e Allahut të Madhëruar: "Ata që iu përgjigjën (Thirrjes së) Allahut dhe të Dërguarit (a.s.) ..." (Kuran, 3:172) 16. Lufta e Hendekut që quhet edhe lufta e Ahzabëve 17. Kthimi i Pejgamberit a.s. nga lufta e Ahzabëve dhe shkuarja te fisi çifut Beni Kurejdha 18. Lufta e Dhatur-Rika 19. Lufta me fiset Beni Mustalik dhe Huzaa. Quhet ndryshe edhe lufta e Murejsit 20. Lufta e Anmarit 21. Lufta e Hudejbijes dhe Fjala e Allahut të Lartësuar: "Sigurisht që Allahu ishte i kënaqur me besimtarët, kur ata të dhanë besën ty (o Muhamed a.s.) nën pemë." (Kuran, 48:18) 22. Lufta e Dhatu-Karadit 23. Lufta e Hajberit 24. Umre kaza (në vend të umres së lënë pa bërë për arsye të ndryshme) 25. Beteja e Muëtas në tokat e Shamit 26. Pejgamberi a.s. dërgoi Usama Ibn Zejdin në Hurakat (të fisit Xhuheina) 27. Lufta e çlirimit të Mekës në Ramazan 28. Ku e vendosi Pejgamberi a.s. flamurin ditën e çlirimit të Mekës? 29. (pa titull) 30. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Vërtet, Allahu tashmë ju ka dhënë fitore në shumë beteja dhe Ditën e (luftës së) Hunejnit, kur ju u gëzuat me numrin e madh të rradhëve tuaja... Allahu është gjithnjë Falës i Madh, Mëshirëplotë." (Kuran, 9:25-27) 31. Lufta e Eutasit 32. Lufta e Taifit në muajin Shevval (muaji i dhjetë), vitin e tetë (pas Hixhretit) 33. Pejgamberi a.s. dërgon Halid Ibn Velidin r.a. kundër fisit Beni Xhedhima 34. Çeta e Abdullah Ibn Hudhafes dhe e Alkama Ibn Muxhezzizit, së cilës i thonë edhe çeta e ensarëve 35. Dërgimi i Ebu Musait dhe Muadhit r.a. në Jemen nga Pejgamberi a.s. para Haxhit të Lamtumirës 36. Dërgimi i Ali Ibn Ebi Talibit dhe i Halid Ibn Velidit në Jemen nga Pejgamberi a.s. para Haxhit të Lamtumirës 37. Lufta e Dhul-Halasas 38. Shkuarja e Xheririt në Jemen 39. Lufta e bregdetit 40. Lufta e Ujejne Ibn Hisnit 41. Dërgata e fisit Beni Hanifa dhe tregimi për Thumama Ibn Uthalin 42. Treqimi për të krishterët e Nexhranit 43. Mbërritja e Esharijinëve dhe e jemenasve 44. Haxhi i Lamtumirës 45. Lufta e Tebukut ose Lufta e Vështirësisë 46. Tregimi i Kab Ibn Malikut r.a. dhe Fjala e Allahut të Madhëruar: "Ai ua pranoi pendimin edhe atyre të treve, që mbetën prapa (Ai fali e nuk u bashkuan me ekspeditën e Tebukut) ..." (Kuran, 9:118) 47. Letra e Pejgamberit a.s. për Kisran (perandorin e Persisë) dhe Herakliun (perandorin të Bizantit) 48. Sëmundja dhe vdekja e Pejgamberit a.s. 49. Vdekja e Pejgamberit a.s. 60. Tefsiri 1. Fatiha - Çfarë është thënë për Fatihatul-Kitab (Hapësen e Librit) 2. Bekare - Fjala e Allahut të Madhëruar: "Atëherë pra, mos i vini shokë Allahut në adhurim ku ju e dini (se vetëm Ai ka të drejtë të adhurohet e askush tjetër)." (Kuran, 2:22) 3. Bekare - Fjala e Allahut të Lartësuar: "Ne iu bëmë hije me re dhe dërguam mbi ju mona dhe selva (shpendi shkurtë) ...." (Kuran, 2:57) 4. Bekare - Fjala e Allahut të Gjithëfuqishëm: "Kujtoni edhe kohën kur Ne thamë: 'Hyni në këtë qytet (Jerusalem) ..." (Kuran, 2:58) 5. Bekare - Fjala e Allahut, më të Lartit: "Për çdo varg (Kurani) që Ne e shfuqizojmë apo që e bëjmë të harrohet, Ne sjellim ndonjë tjetër më të mirë ose të ngjashëm me të." (Kuran, 2:106) 6. Bekare - Fjala e Allahut, të Gjithëfuqishmit: "Ata (çifutët, të krishterët, paganët) thonë: "Allahu ka bërë një fëmijë". I Lavdishëm dhe i Lartësuar qoftë Ai!" (Kuran, 2:116) 7. Bekare - Fjala e Allahut të Madhëruar: "Bëjeni Mekamin (vendqëndrimin) e Ibrahimit si vend përfalje!" (Kuran, 2:125) 8. Bekare - Fjala e Allahut, të Gjithëmëshirshmit: "Thoni (o ju muslimanë): "Ne besojmë në Allahun, në atë që na është shpallur neve (Kuranin), në atë që i është shpallur Ibrahimit ..." (Kuran, 2:136) 9. Bekare - Fjala e Allahut, të Gjithëditurit: "Kështu, Ne ju kemi bërë një bashkësi të drejtë, që të bëheni dëshmitarë përmbi njerëzit dhe që i Dërguari të jetë dëshmitar përmbi ju." (Kuran, 2:143) 10. Bekare - Fjala e Allahut, Gjithëdëgjuesit: "Pastaj largohuni nga ky vend andej nga largohen gjithë njerëzit dhe kërkoni nga Allahu Faljen e Tij ..." (Kuran, 2:199) 11. Bekare - Fjala e Allahut, më të Lartit: "Por ka edhe të tjerë që thonë: "Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë, na jep të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i Zjarrit (të Xhehenemit)"!" (Kuran, 2:201) 12. Bekare - Fjala e Allahut, Gjithëvlerësuesit: "Ata nuk lypin aspak prej njerëzve." (Kuran, 2:273) 13. Ali Imran - Fjala e Allahut të Lartësuar: "...disa vargje të të cilit janë të qarta e me kuptim të drejtpërdrejtë. Ato janë themelet e Librit. Kurse disa (vargje) të tjera janë jo krejtësisht të qarta" (Kuran, 3:7) 14. Ali Imran - Fjala e Allahut, Gjykuesit më të Urtë: "Vërtet, ata që e shkëmbejnë premtimin dhe betimin e tyre ndaj Allahut me një vlerë të vogël ..." (Kuran, 3:77) 15. Ali Imran - Fjala e Allahut, Rregulluesit më të mirë të punëve: "(Shpërblim kanë edhe ata) të cilëve njerëzit (hipokritë) u thanë: "Shumë njerëz po mblidhen kundër jush, prandaj frikësohuni! ..." (Kuran, 3:173) 16. Ali Imran - Fjala e Allahut, Lavdi i qoftë Atij: "Ju, me siguri, do të sprovoheni në pasurinë e në jetën tuaj dhe do të dëgjoni shumë fyerje nga popujt që iu është dhënë Libri para jush, si dhe nga paganët ..." (Kuran, 3:186) 17. Ali Imran - Fjala e Allahut, Mbizotëruesit: "Mos mendo se ata që gëzohen për çfarë kanë punuar dhe dëshirojnë të lavdërohen për çfarë nuk kanë punuar..." (Kuran, 3:188) 18. Nisa - Fjala e Allahut, të Gjithëpërsosurit: "Dhe në qoftë se frikësoheni se nuk mund t'i trajtoni mirë jetimet..." (Kuran, 4:3) 19. Nisa - Fjala e Allahut, të Gjithëpërsosurit: "Allahu ju urdhëron ju për sa i takon trashëgimisë së fëmijëve..." (Kuran, 4:11) 20. Nisa - Fjala e Allahut, Udhëzuesit: "Sigurisht që Allahu nuk bën padrejtësi as sa një thërrmijë ..." (Kuran, 4:40) 21. Nisa - Fjala e Allahut të Madhëruar: "Si do të jetë atëherë kur Ne do të sjellim nga çdo komb dëshmues dhe do të të sjellim ty (o Muhamed) dëshmues mbi ata të gjithë?" (Kuran, 4:41) 22. Nisa - Fjala e Allahut të Lartësuar: "Kur engjëjt ua marrin shpirtrat atyre që e po e ngarkonin veten me faje ..." (Kuran, 4:97) 23. Nisa - Fjala e Allahut, të Gjithëfuqishmit: "Vërtet, Ne të kemi frymëzuar ty (o Muhamed) siç frymëzuam Nuhun dhe Pejgamberët pas tij..." (Kuran, 4:163) 24. Maide - Fjala e Allahut, më të Madhit: "O i Dërguar (Muhamed)! Shpalle Mesazhin që të është zbritur ty nga Zoti yt." 'Kuran, 5:67) 25. Maide - Fjala e Allahut, Gjithëfurnizuesit: "O ju që keni besuar! Mos i bëni të paligjshme të mirat, të cilat Allahu i ka bërë të ligjshme për ju..." (Kuran, 5:87) 26. Maide - Fjala e Allahut, më të Urtit Gjykues: "O besimtarë! Me të vërtetë, pijet alkoolike (dehëse), bixhozi, idhujt dhe shigjetat e fallit janë vepra të ndyta nga punët e djallit..." (Kuran, 5:90) 27. Maide - Fjala e Allahut, Falësit të Madh: "O ju që keni besuar! Mos pyetni për gjërat që, nëse ju jepen të qarta, mund t'ju sjellin shqetësime..." (Kuran, 5:101) 28. Enam - Fjala e Allahut, Fuqiplotit: "Thuaj: 'Ai ka Fuqi të dërgojë ndëshkim mbi ju nga lart ose nën këmbët tuaja...'" (Kuran, 6:65) 29. Enam - Fjala e Allahut, Udhëzuesit: "Këta janë ata, të cilët Allahu i ka udhëzuar në rrugën e drejtë, andaj edhe ti (o Muhamed) ndiq rrugën e tyre" (Kuran, 6:90) 30. Enam - Fjala e Allahut, Zotëruesi i gjithë lavdërimeve: "Mos iu afroni veprave të turpshme (marrëdhënieve të paligjshme imorale) të hapura e të fshehura..." (Kuran, 6:151) 31. Araf - Fjala e Allahut, të Gjithëditurit: "Trego mëshirë, urdhëro mirësinë dhe largohu prej të paditurve (mos i ndëshko ata)." (Kuran, 7:199) 32. Enfal - Fjala e Allahut të lartësuar: "Luftoni kundër tyre, derisa të mos ketë fitne (mosbesim, politeizëm) dhe feja e adhurimi të jetë plotësisht vetëm për Allahun (në gjithë botën) ..." (Kuran, 8:39) 33. Teube - Fjala e Allahut të Lartësuar: "Ndërkaq, disa të tjerë pranojnë gjynahet e veta ..." (Kuran, 9:102) 34. Hud - Fjala e Allahut, Gjithëfurnizuesit: "Dhe Arshi (Froni) i Tij ishte mbi ujë ..." (Kuran, 11:7) 35. Hud - Fjala e Allahut, më i Dituri për të udhëzuarit: "I tillë është dënimi i Zotit tënd, kur ndëshkon vendbanimet që bënin gjynahe ..." (Kuran, 11:102) 36. Hixhr - Fjala e Allahut, Zotit të Gjithësisë: "Por, për ndonjë (shejtan) që vjedh ndonjë fjalë, ai ndiqet nga një zjarr ndriçues i ndezur fort." (Kuran, 15:18) 37. Nahl - Fjala e Allahut, Zotëruesit: "Disa prej jush jetojnë aq gjatë, sa arrijnë një moshë, ku nuk kuptojnë më asgjë nga ajo që kanë ditur." (Kuran, 16:70) 38. Isra - Fjala e Allahu, të Përhershmit: "O pasardhës të atyre që Ne i mbartëm në anije bashkë me Nuhun! Vërtet që ai ishte rob mirënjohës e falënderues." (Kuran, 17:3) 39. Isra - Fjala e Allahut, Dhuruesit të mirësive të pafundme: "Është e vërtetë se Zoti yt do të të vendosë ty në një vend të lavdëruar..." (Kuran, 17:79) 40. Isra - Fjala e Allahut të Lartësuar: "Gjatë namazit, mos lexo (Kuran) me zë të lartë dhe as me zë tepër të ulët, por kërko një rrugë të mesme" (Kuran, 17:110). 41. Kehf - Fjala e Allahut, Ringjallësit: "Këta janë ata, që nuk kanë besuar në shpalljet e Zotit të tyre dhe në takimin me Të. Punët e tyre do të fshihen, andaj Ne nuk do të vëmë kurrfarë peshe për ta ..." (Kuran, 18:105) 42. Merjem - Fjala e Allahut të Lartësuar: "Paralajmëroji ata (o Muhamed) për Ditën e Pikëllimit ..." (Kuran, 19:39) 43. Nur - Fjala e Allahut të Lartësuar: "Dhe për ata që akuzojnë gratë e tyre, por nuk kanë dëshmitarë përveç vetes së tyre ..." (Kuran 24: 6) 44. Nur - Fjala e Allahut të Lartësuar: "Ndërsa gruaja do të kursehet nga dënimi, nëse betohet për Allahun katër herë, se i shoqi është gënjeshtar" (Kuran, 24:8) 45. Furkan - Fjala e Allahut të Lartësuar, i Cili zbriti Kriterin e se Vërtetës: "Ata që do të grumbullohen në Xhehenem me tytyra përmbys ..." (Kuran, 25:34) 46. Rum - Fjala e Allahut të Lartësuar: "Elit-Lam-Mim. Romakët u thyen" (Kuran, 30:1-2) 47. Sexhde - Fjala e Allahut, Dhuruesit të Madh: "Askush nuk di se çfarë gëzimesh janë fshehur për ata (në jetën tjetër), si shpërblim për punët e mira që kanë bërë" (Kuran, 32:17) 48. Ahzab - Fjala e Allahut, më i Miri Gjykues: "Ti (Muhamed) mund të largosh kë të duash prej tyre (radhën e bashkëshorteve) e të afrosh kë të duash ..." (Kuran 33: 51) 49. Ahzab - Fjala e Allahut të Lartësuar: "O ju që keni besuar! Mos hyni në shtëpitë e Pejgamberit, përveçse kur t'ju jepet leje për ndonjë vakt ngrënieje..." (Kuran, 33:53) 50. Ahzab - Fjala e Allahut, Zotit të gjithësisë: "Nëse ju shfaqni ndonjë gjë ose e fshihni atë, me të vërtetë që Allahu është kurdoherë i Gjithëdituri për çdo gjë..." (Kuran, 33:54,55) 51. Ahzab - Fjala e Allahut të Lartësuar: "Vërtet, Allahu e bekon të Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për të. O ju që keni besuar, lutuni për të (Muhamedin a.s.) dhe përshëndeteni me se/am." (Kuran, 33:56) 52. Sebe - Fjala e Allahut të Lartësuar: "... Mos jini si ata që e fyen Musain, por Allahu e pastroi atë..." (Kuran, 33:69) 53. Zumer - Fjala e Allahut të Lartësuar: "...Ai është vetëm keshillues për ju përballë një ndëshkimi të rreptë." (Kuran, 34:46) 54. Zumer - Fjala e Allahut të Lartësuar: "O robërit e Mi që keni tejkaluar caqet kundër vetvetes (duke kryer ligësi e gjynahe)! ..." (Kuran, 39:53) 55. Zumer - Fjala e Allahut të Lartësuar: "Ata nuk e kanë vlerësuar Allahun siç duhet e siç i takon Atij." (Kuran, 39:67) 56. Zumer - Fjala e Allahut, të Gjithëfuqishmit: "Në Ditën e Kiametit, e tërë Toka do të jetë në grushtin e Tij, ndërsa qiejt do të mbështillen nën të djathtën e Tij ..." (Kuran, 39:67) 57. Zumer - Fjala e Allahut të Lartësuar: "Do t'i fryhet Surit dhe gjithkush që është në tokë do të shuhet (do të bien në zali, në gjumë të gjatë), përveç atij që do Allahu. Pastaj do t'i fryhet për herë të dytë dhe ja! Kur t'i shohësh, ata të gjithë të ngritur shikojnë (e presin)!" (Kuran, 39:68) 58. Shura - Fjala e Allahut, Ndihmuesit: "...përveç respektit (për mua) për hir të farefisnisë (që kemi)" (Kuran 42: 23) 59. Duhan - Fjala e Allahut, Udhëzuesit: "(Ata do të thonë): 'Zoti ynë! Largoje nga ne ndëshkimin! Vërtet që do të bëhemi besimtarë!"' (Kuran, 44:12) 60. Xhathije - Fjala e Allahut, të Amshueshmit: "Dhe asgjë nuk na shkatërron ne veçse koha." (Kuran, 45:24) 61. Ahkaf - Fjala e Allahut, të Lartësuar: "Pastaj, kur ata e panë atë si një re të dendur drejt luginave të tyre, thanë: 'Kjo është një re që po na sjell shi'!" (Kuran, 46:24) 62. Muhamed - Fjala e Allahut, Mëshiruesit: "... dhe të cenonit lidhjet e afërsisë, po t'u jepej sundimi?" (Kuran, 47:22) 63. Kaf - Fjala e Allahut, Gjykuesit të Drejtë: "Ditën kur Ne do t'i themi Xhehenemit: 'A u mbushe?' ndërsa ai do të thotë: 'A ka më (për të ardhur)?"' (Kuran, 50:30) 64. Tur - Fjala e Allahut, Gjithëruajtësit: "(Betohem) për Turin (malin Sina)! Dhe për Librin e Skalitur (Libri në Leuh Mahfudh LIBRI i Ruajtur Mirë, Libri i Allahut në të cilin Ai ka shkruar gjithçka)." (Kuran, 52:1,2) 65. Nexhm - Fjala e Allahut, Zotit Një dhe të Vetëm: "A e keni parë Latën dhe Uzzën (dy idhuj të paganëve arabë)?" (Kuran, 53:19) 66. Kamer - Fjala e Allahut, të Gjithëlavdëruarit: "Por, për më tepër Ora (Dita e Kiametit) është afati i tyre ..." (Kuran, 54:46). 67. Rahman - Fjala e Allahut, Dhuruesit të Mirësive të mëdha: "Dhe përveç këtyre dy (Kopshteve) janë edhe dy Kopshte të Begatë të tjerë." (Kuran, 55:62) 68. Rahman - Fjala e Allahut, gjithë Madhështi e Lavdi: "Hyri të ruajtura në hije të tendës." (Kuran, 55:72) 69. Mumtehine - Fjala e Allahut, Zoti i besimtarëve të Tij të vërtetë: "O ju që keni besuar! Mos i bëni armiqtë e Mi dhe armiqtë tuaj (mosbesimtarët, politeistët) miq e shokë..." (Kuran, 60:1) 70. Mumtehine - Fjala e Allahut të Lartësuar: "O Pejgamber! Kur të vijnë tek ti besimtaret për të të dhënë besën e besimit ..." (Kuran, 60:12) 71. Xhumua - Fjala e Allahut të Lartësuar: "Ai do ta dërgojë atë (Muhamedin a.s.) edhe tek të tjerë (muslimanë) nga ata që ende nuk u janë bashkuar..." (Kuran, 62:3) 72. Munafikun - Fjala e Allahut, i Gjithëdituri për gjithë çka në gjokse: "Kur vijnë munafikët (dyfytyrëshit, hipokritët) tek ti (Muhamed a.s.)7 thonë: 'Ne dëshmojmë se ti vërtet je i Dërguari i Allahut' ..." (Kuran, 63:1) 73. Tahrim - Fjala e Allahut, të Vërtetit: "O Pejgamber! Përse po ia ndalon vetes atë që ta ka lejuar Allahu ..." (Kuran, 66:1) 74. 1. Kalem - Fjala e Allahut, Gjithëdëgjuesit: "I pashpirt, për më tepër, me prejardhje të ulët (i lindur jashtë ligjit, bastard)." (Kuran, 68:13) 75. 2. Kalem - Fjala e Allahut, më të Lartit: "Ditën kur Kërciri do të zbulohet (Ditën e Ringjalljes) dhe do të thirren të bien në Sexhde (para Allahut), ..." (Kuran, 68:42) 75. Naziat 75. Abese 76. Mutafifin - Fjala e Allahut, Zotit të Ditës së Gjykimit: "Ditën kur njerëzimi do të qëndrojë para Zotit të gjithësisë." (Kuran, 83:6) 77. Inshikak - Fjala e Allahut, Grumbulluesi i njerëzimit Ditën e Llogarisë: "Ai me të vërtetë që do të ketë llogari të lehtë." (Kuran, 84:8) 78. Inshikak - Fjala e Allahut të Madhëruar: "Ju patjetër që do të udhëtoni nga një gjendje në një gjendje tjetër (në këtë jetë dhe në Jetën e Pastajme)." (Kuran, 84:19) 79. Shems - (pa titull) 80. Alak - Fjala e Allahut, Krijuesit të Urtë: "Përkundrazi! Nëse ai (Ebu Xhehli) nuk ndalet, Ne do ta tërheqim atë për ballukesh." (Kuran, 96:15) 81. Keuther 81. Felek 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit 1. Si i vinte Pejgamberit a.s. Shpallja Hyjnore dhe çfarë ka zbritur në fillim 2. Kurani u zbrit që të këndohet në shtatë mënyra të ndryshme 3. Xhibrili gjithnjë ia këndonte Kuranin Pejgamberit a.s. 4. Epërsia e sures El-lhlas (nr.l 12) 5. Vlera e muovvidhateve (sureve El-Felek dhe En-Nas, Nr.l 13,114) 6. Zbritja e qetësisë dhe e melekëve gjatë këndimit të Kuranit 7. Dëshira për të qenë si ai që këndon Kuran 8. Më i miri prej jush është ai që e mëson Kuranin dhe ua mëson atë të tjerëve. 9. Nxënia përmendësh i Kuranit dhe këndimi i tij vazhdimisht 10. Zgjatja e disa tingujve gjatë këndimit të Kuranit 11. Këndimi i Kuranit me zë të bukur 12. Cila dhe sa është koha më e përshtatshme për të kënduar gjithë Kuranin 13. Gjynahu i madh i atij që këndon Kuran për t'u dukur, për të përfituar gjëra të dynjasë ose për t'u krenuar etj. 62. Lidhjet martesore 1. Zgjimi i dëshirës për martesë (që këshillohet në Fjalën e Allahut të Madhëruar: "... Atëherë zgjidhni gra të tjera për martesë." Kuran, 4:3) 2. Urrejtja ndaj murgërisë dhe tredhjes 3. Martesa me virgjëresha 4. Martesa e një të reje me një burrë në moshë më të madhe 5. Të dy bashkëshortët duhet të jenë të një feje (dhe Fjala e Allahut të Madhëruar: "Dhe Ai është i Cili ka krijuar njeriun prej uji dhe ka caktuar për të lidhje gjaku dhe lidhje martese ..." (Kuran, 25:54) 6. Shenjat ogurzeza të femrës, prej së cilave duhet të ruhesh336 dhe Fjala e Allahut të Madhëruar: "Vërtet që ndër gratë tuaja dhe ndër fëmijët tuaj ka armiq përju337" (Kuran, 64:14) 7. Ajeti kuranor: "Të ndaluara për ju (për martesë) janë nënat tuaja ... nënat që ju kanë dhënë gji." (Kuran, 4:23) Lidhjet nga qumështi ndalojnë martesën ashtu si lidhjet nga gjaku 8. Mendimi se nuk duhet vazhduar gjidhënia e fëmijës pas dy viteve të para, sepse Allahu i Madhëruar thotë: "Nënat do t'u japin gji foshnjave të tyre dy vjet të plota. Kjo është për ata prindër që dëshirojnë ta plotësojnë kohën e dhënies gji." (Kuran, 2:233) 9. Martesa shigar 10. Pejgamberi a.s. së fundi e ndaloi martesën e përkohshme me afat të paracaktuar [zevozh el-mutëo) 11. Gruaja mund t'i propozojë një burri të drejtë për martesë 12. Është e lejueshme ta shikosh gruan para martesës me të 13. Kush thotë: "Martesa nuk quhet, përveçse me miratimin e kujdestarit të gruas." 14. Babai ose kujdestari nuk mund ta martojë pa pëlqimin e saj virgjëreshën ose një grua të martuar më parë 15. Në qoftë se dikush e marton bijën e vet, ndërsa ajo nuk e pëlqen atë, atëherë një martesë e tillë është e pavlefshme 16. Askush nuk duhet t'ia kërkojë dorën një gruaje, nëse atë është duke e kërkuar për martesë një vëlla tjetër musliman, derisa ai ta lërë ose të martohet me të 17. Kushtet e palejueshme në një akt martese 18. Gratë që përgatisin nusen për burrin e saj dhe lutja e tyre që ata t'i bekojë Allahu 19. Ç'duhet të thotë burri kur kryen marrëdhënie me bashkëshorten 20. Gostia e dasmës duhet bërë, qoftë edhe me një dele 21. Kush bën gosti dasme me më pak se një dele 22. Është e detyrueshme t'i përgjigjesh ftesës për dasmë dhe në raste të tjera. Kush bën gosti dasme për shtatë ditë ose pothuaj për aq ditë (Pejgamberi a.s. nuk ka dhënë gjykiim që dasma duhet të jetë një a dy ditë) 23. Nxitja për t'u kujdesur për gratë 24. Sjellja mirë me familjen 25. Gruaja nuk duhet të agjërojë (jashtë agjërimit të detyruar) pa lejen e burrit të saj 26. (pa titull) 27. Hedhja e shortit mes grave për të zgjedhur cilën do të marrë me vete bashkëshorti i saj gjatë udhëtimit 28. Kush martohet me virgjëreshë si grua të dytë 29. Nuk këshillohet vetëmburrja për gjëra e cilësi që dikush nuk i ka dhe është e ndaluar mburrja e një gruaje ndaj grave të tjera të burrit të saj 30. Xhelozia (g/raps 31. Xhelozia e grave dhe zemërimi i tyre 32. Nuk duhet të rrinë kurrë vetëm për vetëm një burrë dhe një grua, përveç rastit kur burri është një afërm, me të cilin asaj i ndalohet martesa. Po kështu, nuk hyhet në shtëpinë e gruas që nuk e ka burrin aty 33. Gruaja nuk duhet që të shohë apo të prekë një grua tjetër që t'ia përshkruajë atë burrit të vet 34. Kur burri ka qenë gjatë larg familjes nuk duhet të vijë në shtëpi natën 63. Shkurorëzimi 1. Në qoftë se gruaja ndahet kur është me zakone, atëherë ky divorc llogaritet i ligjshëm 2. Kur e ndan gruan, a i duhet thënë asaj kjo gjë në fytyrë? 3. Kush mendon se është e lejuar ta ndash gruan tri herë (përnjëherësh), duke u mbështetur tek ajeti: "Divorci është për dy herë. Pas kësaj, ose ju mbajeni atë me marrëdhënie të arsyeshme, ose lirojeni atë me dashamirësi." (Kuran, 2:229) 4. Fjala e Allahut, më të Urtit: "O Pejgamber! Përse po ia ndalon vetes atë që ta ka lejuar Allahu ..." (Kuran, 66:1) 5. Shkurorëzimi i kërkuar nga gruaja dhe Fjala e Allahut, të Lartit: "Burrave nuk u lejohet të marrin gjë nga ajo që iu kanë dhënë atyre, vetëm nëse të dyja palët frikësohen se nuk do t'i zbatojnë kufijtë e Allahut." (Kuran, 2:229) 6. Ndërmjetësimi i Pejgamberit a.s. për burrin e Beriras 7. Mallkimi i ndërsjellë dhe Fjala e Allahut, më të Madhit: "Nëse një burrë e akuzon gruan e tij ... nëse i shoqi ka thënë të vërtetën." (Kuran, 24:6-9). (Shih hadithet 1756 dhe 1757, përkatësisht 4745 dhe 4747) 8. Rasti kur bashkëshorti shpreh tërthorazi dyshim për atësinë e fëmijës 9. Imami u kërkon dy mallkuesve të njëri-tjetrit të pendohen 10. A mund të përdorë kuhl gruaja me zi? 64. Furnizimi dhe shpenzimi 1. Sigurimi i ushqimit të familjes për një vit nga ana e burrit dhe mënyra si duhet shpenzohet për ata që ai i ka nën kujdestari 65. Ushqimet 1. Duhet përmendur Emri i Allahut (të thuhet: Bismil-lah) kur fillohet të hahet dhe duhet ngrënë me dorën e djathtë 2. Ngrënia derisa të ngopesh 3. Buka e hollë dhe ngrënia në sofër ose në favolinë 4. Ushqimi i një njeriu mjaffon për dy vetë 5. Besimtari ha me një fyt 6. Të ngrënët duke qëndruar i mbështetur 7. Pejgamberi a.s. asnjëherë nuk ka sharë ndonjë ushqim që ia gostitnin 8. T'i frysh miellit për të hequr ndonjë lëvore 9. Çfarë kanë ngrënë zakonisht Pejgamberi a.s. dhe shokët e tij 10. Telbina 11. Ngrënia në një enë të zbukuruar me argjend 12. Njeriu mund të gatuajë për vëllanë e vet musliman 13. Ngrënia e kastravecëve me hurma të freskëta 14. Hurmat e freskëta dhe të thata 15. Hurmat oxhvo 16. Lëpirja e gishtave para pastrimit me shami ose para larjes 17. Ç'duhet thënë pas ngrënies 18. Fjala e Allahut, më të Lartit: "Dhe kur të keni mbaruar se ngrëni shpërndahuni ..." (Kuran, 33:53) 66. Akika 1. Vënia e emrit të fëmijës porsa lind 2. Largimi i gjërave të dëmshme nga fëmija kur i bëhet gostia 3. Fera'360 67. Therrja dhe gjahu 1. Thënia e Emrit të Allahut (Bismil-lah) gjatë gjuetisë 2. Gjuetia me hark 3. Hadhfi dhe bunduka 4. Mbajtja e qenit manar as për gjah, as për bagëti 5. Vrasja e gjahut dhe gjetja e tij pas dy a tri ditësh 6. Ngrënia e karkalecave 7. Therja e bagëtive 8. Ndalimi i gjymtimit të kafshëve të gjalla dhe i kthimit të tyre në nishan 9. Mishi i pulës 10. Nuk lejohet ngrënia e kafshëve të egra me dhëmbë qeni (bishave) 11. Misku (Myshku) 12. Damkosja e fytyrës 68. Kurbani 1. Ç'mund të hahet nga mishi i kurbanëve dhe ç'mund të ruhet prej tij 69. Pijet 0. (pa titull) 1. Pije alkoolike nga mjalti e quajtur bitë 2. Përgatitja e pijeve jo-alkoolike në tasa ose në çanakë (guri, bakri ose druri) 3. Pejgamberi a.s. e lejoi përdorimin e disa tasave dhe qypave, pasi e kishte ndaluar më parë përdorimin e tyre 4. Ata që mendojnë se lëngu i hurmave të papjekura dhe i hurmave të pjekura nuk duhet të përzihet, edhe kur lëngu nuk është dehës dhe se dy lloje ushqimesh nuk duhet të përzihen në një enë 5. Pirja e qumështit dhe Fjala e Allahut, të Gjithëfuqishmit: "Ne ju japim juve të pini nga ajo që është në barkun e tyre, nga bashkimi ndërmjet sekrecioneve të gjëndrave dhe të gjakut, qumësht të pastër, të shijshëm e të përshtatshëm për ata që e pinë." (Kuran, 16:66) 6. Pirja e qumështit të përzier me ujë 7. Pirja e ujit në këmbë 8. Përkulja e buzëve të enës për të pirë ujë 9. Ndalohet të frysh në enë kur je duke pirë ujë 10. Enët e argjendit 11. Pirja në enë druri 70. Të sëmurit 1. Thënia se sëmundja është shlyerje e gjynaheve 2. Sa e rëndë është sëmundja 3. Vlera e atij që vuan nga sëmundja e tokës 4. Vlera dhe mirësitë e atij që ka humbur shikimin 5. Vizita e të sëmurit 6. Eshtë e lejueshme për të sëmurin të thotë "jam sëmurë", ose uoh koka" ose "po më rëndon shumë sëmundja" dhe fjala e Pejgamberit Ejub a.s.: "Vërtet që më ka kapur mjerimi dhe Ti je më Mëshiruesi i mëshiruesve." (Kuran, 21:83) 7. Dëshira e të sëmurit për të vdekur 8. Lutja e vizitorit për të sëmurin 71. Mjekësia 1. Për çdo sëmundje që ka zbritur Allahu, Ai ka zbritur edhe ilaçin e saj 2. Shërimi është në tri gjëra 3. Mjalti - ilaç për shërim dhe Fjala e Allahut të Madhëruar: "(Kështu) prej barkut të saj (bletës) del lëng me ngjyra të larmishme në të cilin ka ilaç e shërim për njerëzit." (Kuran, 16:69) 4. Fara e zezë{Nigello Cumin) 5. Marrja erë temjanit indian dhe temjanit të detit 6. Kupat për sëmundje 7. Kush nuk trajton ose nuk trajtohet me rukja370 8. Lebra 9. Soferi nuk është sëmundje ngjitëse 10. Pleuriti 11. Zjarrmia nga ethet është prej nxehtësisë së Xhehenemit 12. Ç'është përmendur për murtajën 13. Rukja nga syri i keq 14. Trajtimi i kafshimit të gjarprit ose i pickimit të akrepit me rukja 15. Çfarë këndonte Pejgamberi a.s. kur trajtonte dikë me rukja? 16. Ogurmira 17. Falltarët 18. Një fjalë elokuente është ndikuese si magjia 19. Nuk ka adva (asnjë sëmundje ngjitëse nuk përhapet pa Lejen e Allahut) 20. Pirja e helmit, trajtimi me të ose lëndë të tjera të rrezikshme a të papastra 21. Kur bie miza e shtëpisë në enë 72. Veshjet 1. Pjesa e rrobës nën kyçet e këmbëve është në Zjarr 2. Burudi, hibara dhe shemla 3. Rrobat e bardha 4. Veshja e mëndafshit dhe përdorimi për shtrojë 5. Mëndafshi për shtrojë 6. Është i ndaluar për burra përdorimi i shafranit 7. Këpucët e lëkurës dhe të tjera 8. Duhet nxjerrë këpuca e majtë përpara 9. Fjala e Pejgamberit a.s.: "Askush nuk duhet të gdhendë në unazën e tij si skalitja e unazës sime." 10. Përzënia nga shtëpitë e atyre' burrave që u përngjasin grave 11. Lënia e mjekrës 12. Boja e flokëve 13. Flokët kaçurrela 14. Xhufkat e flokëve 15. Gruaja e lyen me duart e veta burrin e saj me erë të mirë 16. Mosrefuzimi i parfumit 17. Dherira (lloj parfumi) 18. Ndëshkimi në Ditën e Kiametit për ata që bëjnë figura frymorësh 19. Zhdukja e figurave (të frymorëve) 73. Sjelljet e bukura 1. Njeriu më i denjë për mirësjellje dhe përkujdes 2. Njeriu nuk duhet t'i fyejë prindërit e vet 3. Gjynahu i prishësit të lia'hjeve fisnore 4. Allahu do të mbajë marrëdhënie të mira me atë që mban marrëdhënie të mira me të afërmit e farefisin 5. Farefisnia mbetet e gjallë dhe e frytshme, në qoftë se kujdesoheni vazhdimisht për të 6. Mbajtësi i lidhjeve fisnore nuk është ai që i shpërblen të afërmit për një të mirë që i bëjnë 7. Mëshira për fëmijët, puthja dhe përqafimi i tyre (Enesi r.a. tregon se Pejgamberi a.s. e ka puthur dhe e ka marrë erë birin e vet, Ibrahimin) 8. Allahu e ndau mëshirën në njëqind pjesë 9. Vënia e fëmijës në prehër 10. Mëshira për njerëzit dhe kafshët 11. Këshilla për të shkuar mirë me fqinjin 12. Gjynahu i atij njeriu, fqinjët e të cilit nuk ndihen të sigurt prej të këqijave të tij 13. Kushdo që beson Allahun dhe Ditën e Kiametit, nuk duhet ta lëndojë fqinjin e tij 14. Këshillimi dhe urdhërimi për Islamin (dhe gjithë ç'përmban ai) është sadaka 15. Mirësia dhe butësia për çdo punë 16. Mirëshkuarja dhe bashkëpunimi i besimtarëve ndërmjet tyre 17. Pejgamberi a.s. kurrë nuk ka qenë fjalëkeq dhe as qesharak 18. Karakteri i mirë, zemërgjerësia dhe koprracia e urryer 19. Fyerjet dhe mallkimet e ndaluara 20. Çfarë urrehet nga shpifjet 21. Çfarë nuk pëlqehet në lavdërimin e dikujt 22. Zilia e ndaluar dhe braktisja e ndaluar e njëri-tjetrit 23. Dyshimi që është i lejuar 24. (Është e këshillueshme që) besimtari t'i mbajë fshehur gjynahet që mund të bëjë 25. Mbajtja e kokës mënjanë me vëllain musliman dhe fjala e Pejgamberit a.s.: "Nuk lejohet për një musliman që të mos i flasë vëllait të vet duke mbajtur mëri me të më shumë se tri ditë." 26. Fjala e Allahut, Madhështorit: "O ju që keni besuar! Kini frikë Allahun dhe jini me ata që janë të vërtetë në fjalë e në vepra." (Kuran, 9:119). Dhe ç'është e ndaluar nga gënjeshtra 27. Durimi ndaj padrejtësive dhe Fjala e Allahut të Lartësuar: "Vetëm ata që janë të duruar do të marrin shpërblimin e tyre plotësisht dhe pa kufi." (Kuran, 39:10) 28. Kujdesi dhe ruajtja nga zemërimi 29. Turpi (dhe thjeshtësia) 30. Në qoftë se nuk ke turp, mund të bësh ç'të duash 31. Të jesh i qeshur me njerëzit dhe fjala e Ibn Mesudit: "Bashkohu me njerëzit me kusht që mos të të lëndohet feja dhe bëj shaka e gaz me familjen tënde" 32. Besimtari nuk pickohet dy herë nga e njëjta vrimë 33. Ç'lloj poezie dhe rime është e lejuar dhe çfarë nuk pëlqehet 34. Është e urryer për dikë që të merret me poezi, nëse ajo e largon atë nga përmendja e Allahut, nga dituria Islame dhe nga Kurani 35. Ç'thuhet për thënien e dikujt: "Mjerë ti!" 36. Thirrja e njerëzve me emrin e babait të tyre Ditën e Kiametit 37. Fjala e Pejgamberit a.s.: "Kerm është vetëm zemra e besimtarit." 38. Ndërrimi i emrit me një tjetër më të mirë 39. Kush harron ndonjë shkronjë kur thërret mikun e tij 40. Emri më i urryer nga Allahu i Madhëruar 41. Thënia elhamdulil-lah (Falënderimet i takojnë vetëm Allahut) kur teshtijmë 42. Pëlqyeshmëria e teshtimës dhe papëlqyesh-mëria e gogësimës 74. Marrja e lejës 1. Grupi i vogël duhet të përshëndesë grupin e madh 2. Këmbësori duhet ta përshëndesë të ulurin 3. Përshëndetja e të njohurve dhe e të panjohurve 4. Marrja e lejes për të hyrë diku është për shkak të ruajtjes së shikimit 5. Imoraliteti i pjesëve të trupit, përveç organeve private 6. Përshëndetja e fëmijëve 7. Kur dikush pyet: "Kush është?"- dhe merr përgjigjen: "Jam unë" 8. Hapja e vendit në tubim 9. Ulja pupas 10. Në qoftë se në një tubim janë më shumë se tre vetë, atëherë nuk ka gajle nëse dy vetë flasin më vete 11. Nuk lihet zjarri (qiriu, drita) ndezur kur bihet në gjumë 12. Ç'është përmendur për ndërtesat 75. Duatë 1. Çdo Pejgamber ka pasur dua të veçantë dhe të pranuar nga Allahu 2. Lutja më e mirë për t'i kërkuar falje Allahut 3. Pejgamberi a.s. kërkon Faljen e Allahut ditën dhe natën 4. Pendimi 5. Ç'duhet thënë kur biem të flemë 6. Fjetja në krah të djathtë 7. Dua që thuhet kur dikush zgjohet natën 8. (pa titull) 9. Duhet t'i drejtohesh Allahut me vendosmëri pasi askush nuk mund ta detyrojë Atë kundër Vullnetit të Tij 10. Allahu i përgjigjet duasë së robit, në qoftë se ai nuk nxitohet 11. Duaja në kohë pikëllimi 12. Kërkimi i Mbrojtjes së Allahut nga çastet e vështira të fatkeqësisë 13. Thënia e Pejgamberit a.s.: "(O Allah!) Në qoftë se lëndoj ndokënd atëherë, le të jetë kjo pastrim dhe mëshirë për të." 14. Mbështetja tek Allahu për të mos qenë kurnac 15. Mbështetja tek Allahu për të na ruajtur nga të gjitha gjynahet dhe nga rënia në borxhe 16. Lutja e Pejgamberit a.s.: "O Zoti ynë! Na jep të mira në këtë botë, të mira në Botën Tjetër dhe na ruaj nga ndëshkimi i Zjarrit!" (Kuran, 2:201) 17. Duaja e Pejgamberit a.s.: "O Allah! M'i fal gjynahet e shkuara dhe të ardhshme" 18. Vlera dhe epërsia e përmendjes së Allahut (me lëvdata, falënderime e madhërime për Të) 19. Vlera dhe epërsia e fjalës: 'Laa ilahe il-IAIIah' 20. Vlera dhe epërsia e fjalës: "Subhan-Allah" 76. Qetësimi i zemrës 1. Shëndeti dhe koha e lirë. Nuk ka jetë që ia vlen të jetohet, përveç Jetës së Fundit 2. Fjala e Pejgamberit a.s: "Rri në dynja si të ishe i huaj në të." 3. Pritja dhe shpresa e vazhdueshme (për jetë të gjatë dhe për kënaqësitë e dynjasë) 4. Ai që arrin moshën gjashtëdhjetë vjeç, nuk ka aspak të drejtë t'i kërkojë Allahut t'i zgjatet jeta 5. Vepra që bëhet për të kërkuar me të Fytyrën e Allahut 6. Njerëzit e drejtë e të përkushtuar do të ikin 7. Duhen shmangur sprovat e pasurisë 8. Gjithçka që shpenzon njeriu nga pasuria e vet për punë të mira, do të jetë gjëja më me vlerë për të Ditën e Kiametit 9. Si kanë jetuar Pejgamberi a.s. dhe shokët e tij dhe si kanë hequr dorë ata nga dynjaja 10. Ndjekja e rrugës së mesme (pa shkuar në ekstreme) dhe vijimësia në bërjen e veprave të mira 11. Bashkimi i shpresës dhe i frikës ndaj Allahut të Madhëruar 12. Ruajtja e gojës, thënia e Pejgamberit a.s. "Ai që beson Allahun dhe në Ditën e Fundit le të flasë mirë ose le të heshtë" dhe Fjala e Allahut të Madhëruar: "Nuk ka fjalë që njeriu ta nxjerrë nga goja, veçse për të është një vëzhgues pranë tij, i gatshëm për ta shënuar atë." (Kuran, 50:18) 13. Heqja dorë përfundimisht nga veprat e këqija 14. Zjarri është i rrethuar me dëshira dhe pasione 15. Xheneti është më afër njeriut sesa rripi i opingës së vet, po kështu është edhe Zjarri 16. Duhet parë nga ai që është më poshtë se ti dhe jo nga ai që është më lart 17. Kush ka qëllim të bëjë një punë të mirë ose të keqe 18. Humbja e amanetit të Allahut 19. Adhurimi i Allahut për t'u dukur e për të fituar emër tek njerëzit 20. Përulësia dhe thjeshtësia 21. Kush e dëshiron takimin me Allahun (ta dijë se) edhe Allahu e dëshiron takimin me të 22. Agonia e vdekjes 23. Allahu do ta mbërthejë Tokën në Dorën e Tij Ditën e Kiametit 24. Grumbullimi për Ditën e Kiametit 25. Fjala e Allahut të Lartësuar: "A nuk mendojnë ata se do të ringjallen për llogari në një Ditë të Madhe? Ditën kur njerëzimi do të qëndrojë para Zotit të botëve?" (Kuran, 83:4-6) 26. Kisasi (barazia në ndëshkim) Ditën e Kiametit 27. Përshkrimi i Xhenetit dhe i Zjarrit 28. Ç'thuhet për Hauzin -Keutherin (Rezervuarin, Lumin e veçantë të Pejgamberit Muhamed a.s. në Xhenet - Kuran, 108:1) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) 1. Pena është tharë pasi ka shkruar gjithçka që është në Dijen e Allahut të Lartësuar 2. Urdhri i Allahut është vendim i përcaktuar dhe i përmbushur. (Kuran, 33:38) 3. Njeriu betohet duke kërkuar diçka tjetër nga ajo që është paracaktuar për të 4. I ruajtur është ai që e ruan Allahu 5. Allahu ndërhyn ndërmjet njeriut dhe zemrës së tij (Kuran, 8:24) 78. Beja dhe betimet 1. Libri i betimeve 2. Si kanë qenë betimet e Pejgamberit a.s. 3. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Ata betohen për Allahun me betimet e tyre më të forta." (Kuran, 24:53) 4. Në qoftë se dikush e thyen betimin me padije dhe Fjala e Allahut: "Nuk përbën gjynah për ju në lidhje me gabimin e bërë për këtë çështje." (Kuran, 33:5) 5. Betimi për të qenë i bindur dhe i nënshtruar ndaj Allahut 6. Kush vdes pa plotësuar betimin e bërë (a mund t'ia përmbushë atë dikush tjetër)? 7. Betimi për diçka që nuk e ke dhe për diçka që përbën gjynah 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara 1. Masat e sa'it s dhe muddit të Medines në kohën e Pejgamberit a.s. 80. Ligjet e trashëgimisë 1. Pjesa e trashëgimisë së pasardhësve nga pasuria e prindërve të tyre të vdekur 2. Pjesa e trashëgimisë së vajzës së djalit në prani edhe të bijës së të ndjerit 3. Skllavi i liruar u takon njerëzve që e kanë liruar atë dhe djali i motrës së një kombi është prej atyre (nipi dhe dajat e tij) 4. Kush shtiret se është i biri i dikujt tjetër në vend të babait të vet 81. Ndëshkimet 1. Rrahja me degë hurme dhe me këpucë 2. Është e lejueshme mallkimi i hajdutit 3. Prerja e dorës dhe përmasa e kësaj prerjeje 82. Dënimet 1. Ç'ndëshkim i duhet dhënë dikujt që të mos përsërisë të njëjtin gjynah ose që të marrë mësim 2. Përgojimi i skllevërve për imoralitet 83. Gjoba e gjakësit 1. Nëse dikush shpëton një jetë, është sikur ka shpëtuar jetën e të gjithë njerëzimit. (Kuran, 5:32) 2. Fjala e Allahut, Gjykuesit të Urtë: "Jeta për jetë, syri për sy ..." (Kuran, 5:45) 3. Kush kërkon të derdhë gjakun e dikujt tjetër pa të drejtë 4. Kush merr hakun e vet ose shpagimin pa ia paraqitur çështjen autoriteteve 5. Gjoba e gjakut për gishtat e prerë 84. Pendimi 1. Gjynahu i pafalshëm i atij që i vë shok Allahut (në adhurim) 85. Shpjegimi i ëndrrave 1. Ëndrrat e besimtarëve të drejtë 2. Ëndrrat e mira janë nga Allahu 3. Sihariqtaret 4. Kush e sheh Pejgamberin a.s. në ëndërr 5. Ëndrrat e ditës (Ibn Sirin thotë se ëndrrat e ditës janë si ato të natës) 6. Prangat në ëndërr 7. Rasti kur sheh në ëndërr se nxjerr diçka nga një vend dhe e vendos diku tjetër 8. Kush tregon ëndërr të rreme 9. Kush e quan të pavlerë shpjegimin e parë të ëndrrës së vet, nëse komentuesi nuk ia shpjegon drejt 86. Fitnet 1. Thënia e Pejgamberit a.s.: "Do të shihni pas meje gjëra të cilat do t'i urreni." 2. Shfaqja e fitneve 3. Çdo kohë që vjen do të jetë më e keqe se ajo para saj 4. Thënia e Pejgamberit a.s.: Kush rrëmben armët kundër nesh, ai nuk është prej nesh." 5. Do të ketë fitne gjatë të cilave njeriu që rri ulur do të jetë më i mirë se ai që rri në këmbë 6. Qëndrimi në shkretëtirë me beduinët në kohë fitnesh 7. Rasti kur Allahu zbret ndëshkim mbi një popull 8. Rasti kur dikush thotë një fjalë në prani të disa njerëzve pastaj del jashtë dhe thotë fjalë tjetër për tjetër 9. Dalja e zjarrit 10. (pa titull) 87. Gjykimet 1. Dëgjimi dhe bindja ndaj sunduesit musliman për sa kohë që urdhrat e tij nuk bien në kundërshtim me bindjen ndaj Allahut 2. Çfarë nuk pëlqehet nga dëshira për të qenë në pozitë 3. Dikujt i jepet pozita drejtuese, por ai nuk kujdeset me ndershmëri për ata që drejton 4. Kush i shqetëson dhe i vë njerëzit në vështirësi, do të shqetësohet dhe do të vihet në vështirësi nga Allahu 5. A lejohet gjykatësi që të gjykojë ose të japë mendim për një çështje, kur është i nxehur? 6. Parapëlqehet që shkruesi të jetë i ndershëm dhe i zgjuar 7. Si ia japin njerëzit besën e bindjes sunduesit të tyre? 8. Caktimi i kalifit pasardhës 9. (pa titull) 88. Dëshirat 1. Cilat dëshira nuk pëlqehen 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. 1. Ndjekja e Sunetit të të Dërguarit të Allahut a.s. 2. Ç'nuk pëlqehet nga pyetjet e shumta dhe kush e mundon veten me gjëra që nuk i takojnë atij 3. Ç'thuhet kundër gjykimit të bërë në fe me mendim vetjak ose përmes një analogjie të pabazë 4. Thënia e Pejgamberit a.s.: "Vërtet që ju do të ndiqni rrugët e atyre që kanë qenë para jush." 5. Gurëzimi i të martuarve imoralë 6. Shpërblimi i një gjykatësi kur përpiqet sinqerisht dhe jep gjykim të drejtë a të gabuar 7. Kush mendon se heshtja e Pejgamberit a.s. (dhe jo e tjetërkujt) për një gjë, është argument për ligjshmërinë e asaj gjëje 90. Teuhidi 1. Çfarë është përcjellë në lidhje me thirrjen e Pejgamberit a.s. për pasuesit e tij drejt Teuhidit (Njësimit) të Allahut të Lartësuar 2. Fjala e Allahut, Gjithëfurnizuesit: "Vërtet, Allahu është Gjithëfurnizuesi, Zotëruesi i Fuqisë, i Përhershmi më i Fortë." (Kuran, 51:58) 3. Fjalët e Allahut, të Gjithëdijshmit: "Ai është i Gjithëfuqishmi, më i Urti Gjykues." (Kuran, 14:4) dhe: "Lavdi Zotit tënd, Zotit të Nderimit dhe të Fuqisë! Ai është i Lirë nga gjithçka që ata i veshin Atij!" (Kuran, 38:18) dhe: "Por Nderimi, Fuqia dhe Lavdia i përkasin Allahut, të Dërguarit të Tij (a.s.) ..." (Kuran, 63:8) 4. Fjala e Allahut të Lartësuar: "Allahu ju paralajmëron që t'i ruheni Vetes së Tij (Ndëshkimit të Tij)." (Kuran, 3:28) dhe "Ti e di se ç'ka në shpirtin tim, ndërsa unë nuk e di se ç'ka në Veten Tënde!" (Kuran, 5:116) 5. Fjala e Allahut, më të Lartit: "Ata duan të ndryshojnë Fjalët e Allahut." (Kuran, 48:15) 6. Biseda e Zotit të Madhëruar Ditën e Kiametit me Pejgamberët dhe me të tjerët 7. Vënia në peshore e veprave dhe e fjalëve të njerëzve Ditën e Kiametit